Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

FSC Sertifikāts

 Koksnes piegādes ķēdes politika

fsc_logo.jpg2013.gada 25.februārī SIA “R GRUPA” ieguva Koksnes piegādes ķēdes FSC sertifikātu.

FSC ir starptautisks saudzīgas mežsaimniecības sertifikāts, kas nodrošina videi draudzīgu, sociāli atbildīgu un ekonomiski izdevīgu meža apsaimniekošanu.

SIA „R GRUPA” 

Koksnes piegādes ķēdes politika

SIA „R GRUPA” apņemas no saviem piegādātājiem iepirkt tikai zināmas/ likumīgas izcelsmes koksni.

Kā „Kontrolētos kokmateriālus” uzņēmums izmantos:

- Kontrolētu koksni, kuru piegādājis FSC sertificēts kontrolēto kokmateriālu piegādātājs (arī ārpus Latvijas teritorijas)

- Kontrolētu koksni no nenoteiktas riska zonas tad, kad ir veikts Riska novērtējums un piegādātājs ir iekļauts uzņēmuma atsekošanas sistēmā.

- Koksne, kas nav iegūta:

  • nelegāli (pretlikumīgi),
  • mežizstrādes laikā pārkāpjot vietējo iedzīvotāju tiesības,
  • augstvērtīgos mežos negatīvi ietekmējot kādu no augstvērtīgā meža elementiem,
  • ģenētiski modificētos mežos,
  • transformējot meža zemi

Uzņēmums nosaka, ka gadījumā, ja Latvijā tiek mainīts mežu riska novērtējums, uzņēmums pārskatīs kontrolētās koksnes sagādes un pieņemšanas noteikumus.

SIA „R GRUPA” apliecina, ka politika pieejama sabiedrībai.

Visa mūsu produkcija ir pieejama kā FSC® sertificēta pēc pieprasījuma.

SIA "R GRUPA" SAŅEM ILGTSPĒJĪGAS MEŽSAIMNIECĪBAS SERTIFIKĀTU

27.06.2016. SIA "R GRUPA" mežsaimniecības audita rezultātā saņēma mežsaimniecības sertifikātu ar reģistrācijas kodu:

NC-FM/COC-013346.

FSC prečuzīmes licences kods: FSC®C130882.FSC mežsaimniecības sertifikāciju veica ASI (Accreditation Services International) akreditēta sertifikācijas iestāde SIA “NEPCon”.

SIA “R GRUPA” īpašumā esošie meži ir sertificēti atbilstoši starptautiski pieņemtajiem un apstiprinātajiem FSC (Forest Stewardship Council) ilgtspējīgas mežsaimniecības prasībām, atbilstoši FSC standartiem, kas veido FSC sertifikācijas sistēmu, kura ir atpazīstamākā un populārākā atbildīgas meža apsaimniekošanas sertifikācijas sistēma pasaulē.

FSC ir ilgtspējīga meža apsaimniekošana, pēc kuras tiecas gan pasaulē, gan arī Latvijā. FSC meža apsaimniekošanas sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā meža apsaimniekošana tiek veikta pēc noteiktām prasībām (standartiem) un šīs prasības tiek ievērotas visos darbības procesos. FSC balstās uz trim pamatprincipiem – sociāli atbildīgi, videi draudzīgi un ekonomiski pamatoti. FSC Principi precizē tādus visai būtiskus aspektus kā likumpaklausība, ilgtermiņa plānošana, ieklausīšanās sabiedrībā un tās iesaiste lēmumu pieņemšanā, rūpes par darbiniekiem un dabas resursiem.

 FSC Mežu apsaimniekošanas sertifikāts           FSC Piegādes ķēdes sertifikāts

 

PEFC SERTIFIKĀTS

2019. gadā uzņēmums ir ieguvis PEFC sertifikātu.

Sertifikāta numurs - TT-PEFC-MDS006

 

MEŽU APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS

Lai iepazītos ar meža apsaimniekošanas plānu, lūdzu sūtiet ziņu uz e-pastu: info@rgrupa.lv.