Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Aicinām darbā:

1) Kokvedēju vadītājus

Interses gadījumā sazināties ar Elviju, tel.: 29130444, e-pasts: elvijs.springa@rgrupa.lv 

2) Šķeldas puspiekabju vadītājus

Interses gadījumā sazināties ar Elviju, tel.: 29130444, e-pasts: elvijs.springa@rgrupa.lv 

3) Hārvestera operatorus

Interses gadījumā sazināties ar Edgaru, tel.: 29471821, e-pasts: edgars.erdmanis@rgrupa.lv 

4) Forvardera operatorus

Interses gadījumā sazināties ar Edgaru, tel.: 29471821, e-pasts: edgars.erdmanis@rgrupa.lv 

5) Kvalitātes inženieri (enerģētiskās koksnes daļā)

Interses gadījumā sazināties ar Mārtiņu, tel.: 29103188, e-pasts: martins.vitkovskis@rgrupa.lv