Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Papīrmalka

Piedāvājam priedes, egles, bērza, apses, ozola, oša un alkšņa papīrmalku

Izmēri

Priedes un egles papīrmalka

garums no 2,4 m. līdz  3,7 m.

diametrs no 5 cm. līdz 100 cm.

Bērza, apses, ozola, oša un alkšņa papīrmalka

garums no 2,4 m. līdz 3,7 m.

diametrs no 5 cm. līdz 100 cm.

Bezmaksas info: tālrunis 80708787; e-pasts: info@rgrupa.lv