Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Finierkluči

finierkluci.jpg

Piedāvājam lapu koku finierklučus

Izmēri

Lapu koku finierkluči

garums no 2,4 m. līdz  6,0 m.

diametrs no 14 cm. līdz 70. cm.

 

Bezmaksas info: tālrunis 80708787; e-pasts: info@rgrupa.lv