Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Informācija aktualizēta: 02.11.2019

Iepirkuma cenas

“Jaunmīlgrāvja ostas termināls”, Tvaika iela 70, Rīga

Pieņemšanas laiks: katru dienu, 24 stundas diennaktī 

Pieņemšanas punkta telefona numurs: 26741331 

Izkraušanu nodrošinām darba dienās no 8.00 līdz 17.00

 

Papīrmalka

 

Nr.p.k.

 

Preces nosaukums

 

Valūta

 

Cena EUR/m3

1

Bērza papīrmalka, 6-60cm, 3m

EUR

34.00

2

Apses papīrmalka, 6-60cm, 3m

EUR

----

3

Skuju koku papīrmalka, 6-60cm, 3m

EUR

----

4

Alkšņa papīrmalka, 6-45cm, 3m

EUR

----

5

 Lapu koku malka, 5-60cm, 3m

EUR

24.00

6

Dažādu sugu malka, 5-60cm, 3m

EUR

24.00

 

Šķelda

 

Nr.p.k.

 

Preces nosaukums

 

Valūta

 

Cena EUR/ber.m3

1

Lapukoku zaru šķelda

EUR

11.00

2

Meža šķelda (nokaltēta)

EUR

10.50

3

Zaļā masa

EUR

9.50

4

Nomaļu šķelda

EUR

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BCT Termināls (Kundziņsala), Uriekstes iela 32, Rīga

Pieņemšanas laiks: darba dienās 8.00 līdz 19.00

Pieņemšanas punkta telefona numurs: 26120163

 

Finiera baļķi, Gulšņi un Taras baļķi

 

 

Nr.p.k.

 

Preces nosaukums

 

Valūta

 

Cena EUR/m3

1

Bērzs 18-25 cm AB 3,0m

EUR

---

2

Bērzs 26+ cm AB 3.0m

EUR

---

3

Bērzs Ekstra 26+ cm  AB 3.0m

EUR

---

4

          Alkšņa tara ABC , 18 cm+ 2.5 ., 2.7., 3.0 +0.1m

EUR

---

5

Bērzs Tara 12-17 cm  C klase 3.0m

EUR

---

6

Bērzs Tara 18+ cm  C klase 3.0m

EUR

---

7

            Priedes gulsnis 12-18cm +, ABC klase 2.8/2.9/3.0

EUR

---

8

            Priedes gulsnis 18cm +, ABC klase 2.8/2.9/3.0

EUR

---

9

            Egles gulsnis 18cm +, ABC klase 2.8/ 2.9/3.0

EUR

---

10

                                Bērza brāķis

EUR

---

11

                               Alkšņa brāķis

EUR

---

12

                       Egles un priedes brāķis

EUR

---

Kontaktpersonas:

Par apaļkoka iepirkšanu: Pēteris, mob. 25780490, e-pasts: peteris.rusa@rgrupa.lv

Par šķeldu: Eduards, mob. 25620931, e-pasts: eduards.kuba@rgrupa.lv

 

Apmaksas kārtība: 10 darba dienu laikā pēc pavadzīmes noformēšanas

Kvalitātes prasības papīrmalkai: Skatīt www.rgrupa.lv/lv/perkam

                                                       Pastiprināti tiks vērtēti baļķu izmēri un atzarošanas kvalitāte.

Uzmērīšana finiera baļķiem: pēc tievgaļa metodes (GOST tabulas).

Kvalitātes prasības:

Bērza finieris A:

Pieļaujas: Kodola iekrāsojums līdz 30 % no diametra, Vienpusējā līkumainība līdz 2%, divpusējā līkumainība nepieļaujas.

Nepieļaujas: Zari, sala un zibens plaisas, trupe, dvīņserde, dubultgalotne, sausāni, māzeri, kukaiņu bojājumi.

     

Bērza finieris AB:

Pieļaujas: Kodola iekrāsojums līdz 45 % no diametra. Vienpusējā līkumainība līdz 2 %, divpusējā līkumainība nepieļaujas. Dzīvie zari līdz Ø 5 cm neierobežotā daudzumā, trupējuši zari līdz Ø 5 cm 1 gab. uz tekošo metru.

Nepieļaujas: zibens plaisas; mizas ieaugums, kas lielāks par 20 % no nogriežņa diametra; mīkstā trupe.

 

Alksnis tara ABC:

Pieļaujas: līkumainība līdz 2 %, kodola iekrāsojums bez ierobežojuma, zari līdz 10 cm neierobežotā daudzumā

Nepieļaujas: Mīkstā trupe, kukaiņu bojājumi (ķirmja bojājumi), dubultā līkumainība, gāšanas un zibensplaisas

 

Priedes un egles gulsnis:

Pieļaujas: Cietā trupe, līkumainība līdz 2 %, zaru daudzums un to diametrs neierobežotā daudzumā, garenplaisu dziļums līdz 2.5 cm; mizas ieaugums; žūšanas plaisas; atsveķojumi; mizgrauzis.
Nepieļaujas: Metāla ieslēgumi, mīkstā trupe, kukaiņu bojājumi (ķirmja bojājumi), sauskaltis, briežgrauzts, zilējis.

 

Svarīgi: Piegādājot materiālu (ja tiem nav FSC paziņojums) papildus pavadzīmei nepieciešams pievienot:

  • ciršanas apliecinājums;
  •  pirkuma līgums/izcelsme pie katras pavadzīmes (ja nav meža īpašnieks);
  • izdruka no LAT Bio datu bāzes (http://latbio.lv/MBI/search_db). Ja LAT Bio datu bāzē ir atzīme “Iespējams aizsargājams meža biotops vai noteikti vides aizsardzības ierobežojumi”, tad ir jābūt pievienotam sertificēta eksperta atzinums par Biotopa neesamību.