Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Informācija aktualizēta: 23.09.2021. 

!!! Tikai no 24/09 līdz 25/09 (23:59), cena Bērza papīrmalkai 50 EUR !!!

Apmaksa 10 darba dienu laikā.

Katrai nesertificētai kravai Obligāti jābūt izcelsmes dokumentam! 

 

IEPIRKŠANAS PUNKTI

RĪGĀ

“Rīgas Centrālais termināls”, Eksporta iela 15k-1, Rīga

Pieņemšanas laiks: katru dienu 24 stundas visu diennakti

Pieņemšanas punkta telefona numurs: 26644972

Izkraušanu nodrošinām visas dienas, darba laika ietvaros

VENTSPILĪ

“Ventspils tirdzniecības osta”, Dzintaru iela 15, Ventspils.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena līdz piektdiena (08:00-20:00), sestdienās un svētdienās brīvs! 

LIEPĀJĀ

"Liepājas osta", Brīvostas iela 21, Liepāja 

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena līdz piektdiena (08:00 - 19:00), sestdienās un svētdienās brīvs!

 

Kontaktpersonas:

Par apaļkoka (Rīga un Ventspils) un šķeldas (Ventspils) iepirkšanu: Pēteris, mob. 28337775, e-pasts: peteris.rusa@rgrupa.lv

Par šķeldu (Rīga): Eduards, mob. 25620931, e-pasts: eduards.kuba@rgrupa.lv

PAPĪRMALKA

 

Nr.p.k.

 

Preces nosaukums

 

Valūta

 

Cena Rīgā EUR/m3

Cena Ventspilī EUR/m3

Cena Liepājā

EUR/m3

1

Bērza papīrmalka,
6-60cm, 3m

EUR

48.00

47.00

47.00

2

Apses papīrmalka,
6-45cm, 3m

EUR

28.00

28.00

----

3

Skuju koku papīrmalka,
6-60cm, 3m

EUR

----

----

----

4

Egles papīrmalka,
6-60cm, 3m

EUR

----

----

----

5

Alkšņa papīrmalka, 6-45cm, 3m

EUR

33.00

----

----

6

Lapu koku malka, 5-60cm, 3m

EUR

28.00

28.00

28.00

7

Dažādu sugu malka, 5-60cm, 3m

EUR

28.00

28.00

28.00

 

ŠĶELDA

Nr.p.k.

Preces nosaukums

Valūta

Cena Rīgā EUR ber/m3

Cena Ventspilī
EUR ber/m3

Cena Liepājā
EUR ber/m3

1

Nomaļu/malkas šķelda

EUR

10.00

10.00

10.00

2

Lapu koku zaru šķelda

EUR

9.50

9.50

9.50

3

Nokaltusi skuju koku šķelda 

EUR

9.00

9.00

9.00

Svarīgi: Piegādājot materiālu (ja tiem nav FSC paziņojums) papildus pavadzīmei nepieciešams pievienot:

  • ciršanas apliecinājums;
  •  pirkuma līgums/izcelsme pie katras pavadzīmes (ja nav meža īpašnieks);
  • izdruka no LAT Bio datu bāzes (http://latbio.lv/MBI/search_db). Ja LAT Bio datu bāzē ir atzīme “Iespējams aizsargājams meža biotops vai noteikti vides aizsardzības ierobežojumi”, tad ir jābūt pievienotam sertificēta eksperta atzinums par Biotopa neesamību.

 

ŠĶELDAS IEPIRKŠANAS PRASĪBAS:

Frakcijas izmēri:

 

virs 150 mm

nav pieļaujams

virs 100 mm, (maks. šķērsgriezums 6 cm2)

ne vairāk par 10%

  • no 45 līdz 63 mm,

ne mazāk par 60%

  • no 3,15 līdz 45 mm,

ne vairāk par 20%

  • zem 3,15 mm.

ne vairāk par 10%

  • Mitruma saturs

30-55%

Šķeldas īpatnēja radioaktivitāte

1 Bq/kg

Piemaisījumi:

 

ēveļskaidas un svešķermeņi (ledus, akmeņi, grunts, metāla priekšmeti u.c.), kas var izraisīt šķeldas padeves mehānismu apstāšanos un bojājumu,

nav pieļaujams

ķīmiskas piedevas saturoši kokapstrādes atkritumi (finiera, skaidu plašu u.c. atkritumi)

nav pieļaujams

zaļā biomasa (skujas, lapas u.c.).

nav pieļaujams

Preces apjoms, kas ražota izmantojot āmura tipa šķeldotāju/drupinātāju

nav pieļaujams

  • Mizas saturs Precē (biomasā)

ne vairāk kā 15%

  • Preces (biomasas) bioloģiskās sadalīšanās process

nav pieļaujams

  • Preces (biomasas) saturs

vienmērīgi sajaukts

Pelnu daudzums no Preces (biomasas)

ne vairāk kā 5%