Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Informācija aktualizēta: 15.10.2020. 

Katrai nesertificētai kravai Obligāti jābūt izcelsmes dokumentam! 

15/10/2020 atsākam Visu Veidu Malkas iepirkšanu Rīgā! Cena 18 Eur/m3  

Iepirkšanas punkts Rīgā: 

“Jaunmīlgrāvja ostas termināls”, Tvaika iela 70, Rīga

Pieņemšanas laiks: katru dienu, no 08:00 līdz 22:00.   

Pieņemšanas punkta telefona numurs: 26741331

Izkraušanu nodrošinām darba dienās no 8.00 līdz 17.00

Iepirkšanas punkts Ventspilī:

“Ventspils tirdzniecības osta”, Dzintaru iela 15, Ventspils.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena līdz piektdiena (08:00-20:00), sestdienās un svētdienās brīvs! 

Kontaktpersonas:

Par apaļkoka iepirkšanu: Pēteris, mob. 25780490, e-pasts: peteris.rusa@rgrupa.lv

Par šķeldu: Eduards, mob. 25620931, e-pasts: eduards.kuba@rgrupa.lv

Papīrmalka

 

Nr.p.k.

 

Preces nosaukums

 

Valūta

 

Cena Rīgā EUR/m3

Cena Ventspilī EUR/m3

1

Bērza papīrmalka, 6-60cm, 3m

EUR

39.00

38.00

2

Apses papīrmalka, 6-60cm, 3m

EUR

----

----

3

Skuju koku papīrmalka, 6-60cm, 3m

EUR

----

----

4

Alkšņa papīrmalka, 6-45cm, 3m

EUR

----

----

5

 Lapu koku malka, 5-60cm, 3m

EUR

18.00

----

6

Dažādu sugu malka, 5-60cm, 3m

EUR

18.00

----

Svarīgi: Piegādājot materiālu (ja tiem nav FSC paziņojums) papildus pavadzīmei nepieciešams pievienot:

  • ciršanas apliecinājums;
  •  pirkuma līgums/izcelsme pie katras pavadzīmes (ja nav meža īpašnieks);
  • izdruka no LAT Bio datu bāzes (http://latbio.lv/MBI/search_db). Ja LAT Bio datu bāzē ir atzīme “Iespējams aizsargājams meža biotops vai noteikti vides aizsardzības ierobežojumi”, tad ir jābūt pievienotam sertificēta eksperta atzinums par Biotopa neesamību.