Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Mežu un cirsmu izstrāde

SIA „R GRUPA” ir nopietns un strauji augošs  mežizstrādes uzņēmums, kas darbojas kopš 2002.gada. Pastāvīgi ieguldot nozares izaugsmē un tehnoloģijās, Mežizstrādes nozare ir attīstījusies tā, ka "R GRUPA" sniedz kvalitatīvus mežizstrādes pakalpojumus ne tikai vietējam tirgum, bet arī Eiropas Savienības valstīs, Baltkrievijā un Krievijā.

Šobrīd mežizstrādes daļā ir 9 harvesteri un 12 pievedējtraktori, kurus apkalpo kvalificēti un pieredzējuši operatori. Neskatoties uz jau sasniegto, mežizstrādes daļa turpina attīstīties.

Mežizstrādes daļa piedāvā:

Pilnu mežizstrādes pakalpojumu kompleksu:

    • cirsmas sagatavošana mežizstrādes darbiem;

    • pameža tīrīšana;

    • cirsmu izstrāde;

    • kokmateriālu pievešana un izvešana;

  • kvalitatīvu un videi draudzīgu izstrādi, ievērojot pasūtītāja un saistošo normatīvo aktu prasības;

  • elastību pasūtītāja prasību izpildē.

Mežizstrādes darbi tiek veikti pēc prasību saskaņošanas un līguma noslēgšanas.