Nosūtīt cirsmas piedāvājumu Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Nosūtīt nekustamā īpašuma piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Nosūtīt cirsmas piedāvājumu

Izvērtēsim Jūsu piedāvājumu un sniegsim atbildi piecu darba dienu laikā.

Koksnes produkti

Mazvērtīgā koksne, vai ražošanas procesā radušies dažādi atgriezumi, pārpalikumi un brāķētā koksne tiek pārstrādāti koksnes kurināmajā – malkā, šķeldā un granulās.