POWERFUL FORESTS

Forests are Latvia's national natural resources. R GRUPA mission is to ensure a professional and innovative forest management cycle, thus increasing the value of Latvia's forests. We are a considerable and caring forest management company. The core values of our company are: KNOWLEDGE, RESPONSIBILITY and QUALITY.

1 300 000 MWh
Produced energy
500 000 m3
Produced wood
170 000
Trees planted

The quality of R GRUPA's operations and products has been confirmed with the receipt of internationally recognised, prestigious certificates in the forestry industry:

 • FSC® (Forest Stewardship Council) a timber supply chain certificate (FSC-C015597), which confirms that wood sourced from responsibly managed forests has been used in the production process and this material is traceable for all production sales processes - from the forest manager to the final consumer.
 • FSC® Supply Chain Certificate (PDF)
 • Timber Supply Chain Policy (PDF)

 

 • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) certificate attests the company's compliance with the PEFC “Standard for Forestry Contractors” (Mežsaimniecības darbuzņēmēju standarts) PEFC LV MDS01. The aim of the standard is to promote the quality, efficiency, and social responsibility of services provided by forest management entrepreneurs, thereby creating competitive advantages for certified entrepreneurs. 
 • SURE (Sustainable Resources Verification Scheme) stands for Sustainable Resources Verification Scheme. The certificate assures customers and society that our company supports the use of energy obtained from renewable sources (RED II requirements) and that we produce and sell a sustainable product.
 • SBP (Sustainable Biomass Program) certifies that the company meets sustainability requirements in forest management, carbon data collection and supply chain control. The SBP is based on the standards and processes developed in the FSC and PEFC certification schemes. The implementation of the system confirms that the company complies with European legislation, regulatory and sustainability requirements regarding biomass that provides heat and energy. The certified system will guarantee accurate carbon and energy transfer data to its end user, thus supporting National efforts to track the reduction of greenhouse gas emissions.
 • ISO 9001 (Quality Standard) ISO 45001 (Labor and Health Management Standard) ISO 14001 (Environmental Management Standard) certifies that the company improves product and service quality protection, disease satisfaction, maintaining safety and health in the workplace, preventing injuries and professional activities, as well as with the impact of its activities on the environment and promotes sustainable business

R GRUPA has also received awards:

 • The State Labour Inspectorate - acknowledgement regarding project “Golden Helmet 2021”
 • Ministry of Agriculture of the Republic of Latvia - Annual Award “Golden Cone 2010” in the category “Innovative Entrepreneurship” in forestry industry
 • JSC “Latvia’s State Forests” - Award “Timber carrier” in the category “Opportunities” in 2018
 • JSC “Latvia’s State Forests” - Award for “Cooperation in logging” in 2017
 • JSC “Latvia’s State Forests” - Award for “Efficiency in logging” in 2017
JOB/PRACTICE OPPORTUNITIES

Join our team!

SPECIALIZĒTO AUTOMOBIĻU VADĪTĀJS
Find out more

Pienākumi:
• veikt šķeldas pārvadājumus Rīgā, Rīgas reģionā, kā arī Vidzemes, Zemgales, Latgales un Kurzemes novados;
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, veikt datu ievadi uzskaites sistēmā;
• veikt automašīnas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• iepriekšējā darba pieredze līdzvērtīgā amatā 
• CE kategorijas autovadītāja apliecība;
• 95.kods un derīga digitālā tahogrāfa vadītāja karte;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu, citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
• pozitīva attieksme pret kolēģiem un klientiem;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
• darba samaksu, sākot no EUR 1’900- 3’000 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par nostrādātām darba stundām, piemaksas par darba izpildes apjomu un kvalitāti;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• piemaksas par darbu svētku dienās, nakts un virsstundu darbu;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

MEŽA MAŠĪNU – HARVESTERA UN FORVARDERA – OPERATORS
Find out more

Pienākumi:
• zāģēt kokus cirsmās un sagatavot sortimentu atbilstoši kvalitātes prasībām (harvestera operators) Vidzemes, Zemgales un Latgales novados;
• izvest kokmateriālus un zarus no cirsmām (forvardera operators);
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, veikt datu ievadi uzskaites sistēmā;
• uzturēt kārtībā darba aprīkojumu, veikt tehnikas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• vidējā profesionāla izglītība;
• iepriekšējā darba pieredze harvestera vai forvardera operatora amatā; 
• specializētas traktortehnikas vadītāja apliecība TR3;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu un citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, dažādu maiņu un darba grafiku iespējas darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
• darba samaksu par darba izpildes (izstrādes) apjomu un kvalitāti, amata atalgojuma robežās no EUR 1800 – 5000 bruto mēnesī, ņemot vērā darba rezultātus;
• transporta kompensāciju nokļūšanai līdz darba vietai / cirsmai;
• nodrošinātas naktsmītnes iespējas pārvietojamajos labiekārtotos mobilajos vagoniņos;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• darba pienākumu veikšanai – jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.
 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

 

 

KOKSNES DRUPINĀŠANAS IEKĀRTAS OPERATORS
Find out more

Pienākumi:
• veikt koksnes drupināšanas darbus Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales reģionos;
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, veikt datu ievadi uzskaites sistēmā;
• veikt traktortehnikas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• pieredze darbā ar šķeldošanas tehniku ALBACH DIAMANT 2000, vai darba pieredze līdzvērtīgā amatā;
• TR2 traktortehnikas vadītāja, BE kategorijas autovadītāja apliecība;
• hidrauliskā manipulatora operatora sertifikāts, pieredze darbā ar hidraulisko manipulatoru;
• pamata zināšanas darbā ar dokumentiem un grāmatvedības dokumentu noformēšanā.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu, citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pilnveidoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
• pozitīva attieksme, veicot darbu, pret kolēģiem un klientiem;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana - pusēm vienojoties;
• darba samaksu, sākot no EUR 1’900- 3’500 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par nostrādātām darba stundām, piemaksas par darba izpildes (izstrādes) apjomu un kvalitāti;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• piemaksas par darbu svētku dienās, nakts un virsstundu darbu;
• transporta izdevumu apmaksu nokļūšanai līdz darba vietai;
• darba automašīnu darba aprīkojuma pievešanai, pārvietojamā vagoniņa pārvietošanai;
• nodrošinātas naktsmītnes iespējas pārvietojamajos labiekārtotos mobilajos vagoniņos;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• darba pienākumu veikšanai – jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu, sezonālu darba apģērbu un apaviem.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

PAŠKRĀVĒJA (KOKVEDĒJA) AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS
Find out more

Pienākumi:
• vadīt kokvedēju ar uzmontētu iekārtu – hidromanipulatoru, iekraut un izkraut kravas; 
• veikt pārvadājumus Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionos;
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, aizpildīt kravas pavaddokumentus; 
• veikt automašīnas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• pieredze kokvedēja automobiļa vadītāja amatā;
• CE kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
• profesionālā vadītāja kvalifikācijas sertifikāts (95.kods) un derīga digitālā tahogrāfa vadītāja karte;
• hidrauliskā manipulatora operatora sertifikāts, pieredze darbā ar hidraulisko manipulatoru;
• pamata zināšanas dokumentu noformēšanā; 
• atbildīga attieksme pret uzticēto darbu.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu, citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pilnveidoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
• darba samaksu no EUR 2’100- 3’000 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par nostrādātām darba stundām, darba izpildes apjomu un kvalitāti, sociālās garantijas;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• piemaksas par darbu svētku dienās, nakts un virsstundu darbu;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

TRANSPORTA MEHĀNIĶIS
Find out more

Pienākumi:
• montēt, remontēt un regulēt mehāniskos mezglus, veikt kravas automobiļu un citu transportlīdzekļu tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa pārbaudi un remontu; 
• konstatēt un novērst kravas automobiļu un citu transportlīdzekļu bojājumus, patstāvīgi veikt detaļu, mezglu, agregātu demontāžu, montāžu; 
• veikt transportlīdzekļu, transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas virsbūvju, kabīņu, furgonu, vagonu, kā arī to sastāvdaļu nomaiņu, remontu; 
• diagnosticēt detaļu nomaiņas nepieciešamību un ieteikt nepieciešamo detaļu pasūtījumu.
• veikt darbus un palīgdarbus, kuri saistīti ar darba vietas izveidošanu, iekārtošanu un uzturēšanu, 
• darba iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanu.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• vidējā profesionālā izglītība tehnisko zinātņu vai mehānikas jomā;   
• pozitīva iepriekšējā darba pieredze līdzīgā amatā ne mazāk kā 5 gadi;
• prasme strādāt ar  tehnisko dokumentāciju, pamata zināšanas dokumentu noformēšanā;
• latviešu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos;
• derīgas B, C kategorijas autovadītāja apliecības, vēlamas TR1, TR2 apliecības;
• metinātāja apliecība/sertifikāts;
• riepu montāžas un balansēšanas sertifikāts.

Mums ir svarīga Jūsu:
• automobiļu un citu transportlīdzekļu tehnikas tehnoloģiskās zināšanas un ekspluatācijas praktiskā pieredze;
• spēja un prasmes veikt automobiļu un citu transportlīdzekļu tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa pārbaudi un remontu;
• precizitāte un atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā, vadošā enerģētiskās koksnes ražošanas uzņēmumā Latvijā; 
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
• darba vietu Darba devēja struktūrvienībā, kas atrodas Birznieku masīvs 1, Jaunolainē;
• darba samaksu no EUR 2'000 – 2'100 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu;
• profesionālu kolēģu komandu.
 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS/-E EKSPORTA TIRGOS
Find out more

Pienākumi:
• organizēt un realizēt koksnes produkciju (apaļkoku un koksnes šķeldu) uzņēmuma eksporta tirgos Skandināvijā un Centrāleiropā;
• organizēt pārrunas un tikties ar potenciālajiem un esošajiem ārvalstu sadarbības partneriem, veidot un nostiprināt sadarbības attiecības ar klientiem;
• sagatavot tehniskos piedāvājumus koksnes produkcijas piegādei (produktu, cenu un piegādes piedāvājumus atbilstoši uzņēmuma noteiktai kārtībai, prezentēt piedāvājumu klientiem) un pārdot uzņēmuma piedāvātos koksnes produktus;
• sagatavot paveiktā darba atskaites un darba izpildes dokumentāciju.
 

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• augstākā izglītība mežsaimniecībā, tirgzinībās vai loģistikās jomās;
• ne mazāk kā 3 gadu veiksmīga darba pieredze koksnes produkcijas realizācijā eksporta tirgos;
• labas datora prasmes (MS Office);
• labas latviešu, ļoti labas angļu valodas zināšanas runā un rakstos;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
 

Mums ir svarīga Jūsu:
• prasme nospraust mērķus, plānot izpildāmos darbus, noteikt to prioritātes, izvēlēties paņēmienus un sasniegt rezultātu;
• labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, emocionāls briedums;
• lojalitāte, spēja strādāt komandā, augsta atbildības sajūta un precizitāte;
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem.
 

Piedāvājam:
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā enerģētiskās koksnes ražošanas uzņēmumā Latvijā;
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
• darba samaksu, sākot no EUR 2’800 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), būtiskas papildus ikmēneša un ceturkšņa piemaksas un prēmijas par darba izpildes rezultātiem;
• ceļojumu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• profesionālu kolēģu komandu, iespēju strādāt starptautiskā darba vidē un profesionālās izaugsmes iespējas.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

JŪRAS KRAVU PĀRVADĀJUMU SPECIĀLISTS/-E
Find out more

Pienākumi:
• nodrošināt uzņēmuma apaļkoku kravu jūras konteineru pārvadājumus atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, LR un starptautiskajiem likumdošanas un nozares aktiem;
• uzturēt sadarbību ar Jūras Līnijām, komunikāciju ar konteineru termināliem, veikt līgumu izpildes monitoringu;
• pārbaudīt ienākošo kravu pavadzīmes, ienākošos rēķinus;
• apaļkoku realizācijas un ar to saistītās  nepieciešamās dokumentācijas atbilstības pārbaude; 
• sagatavot grāmatvedībā iesniedzamos dokumentus, atskaites, pārskatus, izmantojot IT risinājumus.


Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• ne mazāk kā 3 gadu veiksmīga darba pieredze jūras konteineru pārvadājumu organizēšanā;
• labas datora prasmes (MS Office);
• vēlama kravas dokumentācijas sagatavošanas pieredze; 
• labas latviešu un angļu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos.


Mums ir svarīga Jūsu:
• prasme un pieredze optimāli organizēt loģistikas darba procesus;
• prasme plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes; 
• labas komunikācijas un saskarsmes spējas, lojalitāte, spēja strādāt individuāli un komandā;
• prasme nospraust mērķus, izvēlēties paņēmienus un sasniegt rezultātu.


Piedāvājam:
• darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
• darba samaksu sākot no EUR 1900-2100 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• profesionālu kolēģu komandu.
 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

Practice opportunities

At R GRUPA, students are provided with support for starting a career and further growth, promoting employment and solving career planning issues.

 

Requirements:

 • a desire to acquire practical skills in the forestry sector.
 • knowledge of Latvian and English spoken and written.
 • a strong sense of responsibility and self-discipline throughout the internship.

 

During the internship we provide:

 • accident insurance.
 • an orderly work environment and good practice conditions.
 • if necessary, work clothes and personal protective equipment.
 • professional development opportunities and training.

 

According to the results of the internship, it will be possible to receive:

 • financial compensation for good results during the internship and any innovative solutions.
 • a job offer and become a new employee at the company.

 

Please send your CV and application letter to: vakance@rgrupa.lv

Company details & logo

SIA “R GRUPA”

Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes novads,

Latvija, LV-2167

Tālrunis: (+371) 67271303

Vienotais reģ. Nr.: 50003603631

PVN reģ. Nr: LV50003603631

Banka: A/S SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts EUR: LV37UNLA0050020445457

R GRUPA
Download logo (black) JPG
Download logo (white) JPG
Lejupielādēt logotipu (melns) PNG