POWERFUL FORESTS

Forests are Latvia's national natural resources. R GRUPA mission is to ensure a professional and innovative forest management cycle, thus increasing the value of Latvia's forests. We are a considerable and caring forest management company. The core values of our company are: KNOWLEDGE, RESPONSIBILITY and QUALITY.

1 300 000 MWh
Produced energy
500 000 m3
Produced wood
170 000
Trees planted

The quality of R GRUPA's operations and products has been confirmed with the receipt of internationally recognised, prestigious certificates in the forestry industry:

 • FSC® (Forest Stewardship Council) a timber supply chain certificate, which confirms that wood sourced from responsibly managed forests has been used in the production process and this material is traceable for all production sales processes - from the forest manager to the final consumer.
 • FSC® Supply Chain Certificate (PDF)
 • Timber Supply Chain Policy (PDF)

 

 • PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) a certificate, which confirms criteria for sustainable forest management performance.
  PEFC certificate (PDF)

R GRUPA has also received awards:

 • The State Labour Inspectorate - acknowledgement regarding project “Golden Helmet 2021”
 • Ministry of Agriculture of the Republic of Latvia - Annual Award “Golden Cone 2010” in the category “Innovative Entrepreneurship” in forestry industry
 • JSC “Latvia’s State Forests” - Award “Timber carrier” in the category “Opportunities” in 2018
 • JSC “Latvia’s State Forests” - Award for “Cooperation in logging” in 2017
 • JSC “Latvia’s State Forests” - Award for “Efficiency in logging” in 2017
JOB/PRACTICE OPPORTUNITIES

Join our team!

ŠĶELDAS KONTEINERA UN ŠĶELDAS PUSPIEKABJU AUTOMAŠĪNAS AUTOVADĪTĀJS
Find out more

Pienākumi:
• veikt šķeldas pārvadājumus Rīgā, Rīgas reģionā, kā arī Vidzemes, Zemgales, Latgales un Kurzemes novados;
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, veikt datu ievadi uzskaites sistēmā;
• veikt automašīnas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• CE kategorijas autovadītāja apliecība;
• 95.kods un derīga digitālā tahogrāfa vadītāja karte;
• nepieciešama iepriekšējā darba pieredze līdzvērtīgā amatā;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu, citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
• pozitīva attieksme pret kolēģiem un klientiem;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
darba samaksu, sākot no EUR 1900- 3000 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par nostrādātām darba stundām, piemaksas par darba izpildes apjomu un kvalitāti;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• piemaksas par darbu svētku dienās, nakts un virsstundu darbu;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

 

MEŽA MAŠĪNU – HARVESTERA UN FORVARDERA – OPERATORS
Find out more

Pienākumi:

 • zāģēt kokus cirsmās un sagatavot sortimentu atbilstoši kvalitātes prasībām (Harvestera operators) Vidzemes un Zemgales reģionos;
 • izvest kokmateriālus un zarus no cirsmām (Forvardera operators);
 • apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, veikt datu ievadi uzskaites sistēmā;
 • uzturēt kārtībā darba aprīkojumu, veikt tehnikas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros

Mēs sagaidām, ka Jums ir:

 • vidējā profesionāla izglītība;
 • iepriekšējā profesionālā darba pieredze harvestera vai forvardera operatora amatā; 
 • specializētas traktortehnikas vadītāja apliecība TR3;
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte

Mums ir svarīga Jūsu:

 • darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
 • kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu un citu savā darbībā skarto personu drošību;
 • lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
 • vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.

Piedāvājam:

 • darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, dažādu maiņu un darba grafiku iespējas darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
 • darba samaksu par darba izpildes (izstrādes) apjomu un kvalitāti, amata atalgojuma robežās no EUR 1800 – 4500 bruto mēnesī, ņemot vērā darba rezultātus;
 • transporta kompensāciju nokļūšanai līdz darba vietai / cirsmai;
 • nodrošinātas naktsmītnes iespējas pārvietojamajos labiekārtotos mobilajos vagoniņos;
 • dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
 • darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
 • darba pienākumu veikšanai – jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem;
 • sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

PAŠKRĀVĒJA (KOKVEDĒJA) AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS
Find out more

Pienākumi:
•    vadīt kokvedēju ar uzmontētu iekārtu – hidromanipulatoru, iekraut un izkraut kravas; 
•    veikt pārvadājumus Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionos;
•    apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, aizpildīt kravas pavaddokumentus; 
•    veikt automašīnas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
•    pieredze kokvedēja automobiļa vadītāja amatā;
•    CE kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
•    profesionālā vadītāja kvalifikācijas sertifikāts (95.kods) un derīga digitālā tahogrāfa vadītāja karte;
•    hidrauliskā manipulatora operatora sertifikāts, pieredze darbā ar hidraulisko manipulatoru;
•    pamata zināšanas dokumentu noformēšanā; 
•    atbildīga attieksme pret uzticēto darbu.

Mums ir svarīga Jūsu:
•    darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
•    kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu, citu savā darbībā skarto personu drošību;
•    lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
•    vēlme pilnveidoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
•    spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
•    darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
•    darba samaksu, sākot no EUR 2’100 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par nostrādātām darba stundām, piemaksas par darba izpildes apjomu un kvalitāti;
•    dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
•    piemaksas par darbu svētku dienās, nakts un virsstundu darbu;
•    darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
•    jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem;
•    sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Īpaši gaidām darba pieteikumus no amata pretendentiem, dzīvojošiem Madonas, Jēkabpils, Preiļu vai Rēzeknes novados.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

IEKŠĒJĀ TIRGUS REALIZĀCIJAS DAĻAS VADĪTĀJA PALĪGS
Find out more

Pienākumi:
• koksnes produkcijas (apaļkoku un zaru) iepirkumu un realizācijas dokumentācijas sagatavošana, veicot nepieciešamo datu pārbaudi datu bāzēs un sistēmās, sagatavojot un aizpildot koksnes produkcijas iegādes un realizācijas dokumentus, veicot koksnes produkcijas uzskaiti;
• veikt darba uzdevumu grāmatojumus, datu ievadi IT sistēmās,  datu un darba uzskaiti, analizēt Iekšējā tirgus realizācijas daļas ikdienas darba rezultātus; 
• uzturēt Iekšējā tirgus realizācijas daļas dokumentāciju, veikt ikdienas komunikāciju ar darbiniekiem par aktuālajiem darba jautājumiem;
• asistēt Iekšējā tirgus realizācijas daļas vadītājam ikdienas darba procesos.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• augstākā vai vidējā profesionālā izglītība mežsaimniecībā, finansēs, grāmatvedībā vai tirgzinībās jomā; 
• zināšanas par koksni un koksnes produktiem, zināšanas kokmateriālu prečzinībā;
• ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze darbā ar koksnes produkcijas kvalitātes prasībām, dokumentu apstrādē, apkopošanā un atskaišu sagatavošanā;
• labas datora prasmes (MS Office), pieredze darbā ar Microsoft Excel; 
• labas resursu vadības programmas Horizon  lietošanas prasmes;
• latviešu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos, krievu sarunvalodas prasmes.

Mums ir svarīga Jūsu:
• precizitāte darbā ar dokumentiem ar spēju izpildīt darbu noteiktajos termiņos;
• analītiskas prasmes, precizitāte darbā ar dokumentiem un datu bāzēm; 
• labas komunikācijas un saskarsmes spējas; 
• emocionāls briedums, lojalitāte un spēja strādāt komandā;
• spēja ievērot informācijas konfidencialitāti;
• spēja efektīvi strādāt dinamiskā darba vidē.

Piedāvājam:
• darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
darba samaksu no EUR 1600-1700 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• profesionālu kolēģu komandu.
 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITVEDIS
Find out more

Pienākumi:
•    uzskaites un grāmatvedības operāciju veikšana, atbilstoši grāmatvedības uzskaites principiem, normatīvajiem aktiem un uzņēmuma grāmatvedības politikai, pielietojot resursu vadības programmas Horizon uzstādījumus un koksnes uzskaites sistēmu Palma Timber;
•    starp noliktavu saņemto un izsniegto preču datu apstrāde koksnes kustības un grāmatvedības programmā, inventarizācijas aktu sagatavošana, uzraudzība; 
•    ilgtermiņu ieguldījumu uzskaite;
•    apdrošināšanas polišu grāmatošana un termiņu uzskaite;
•    grāmatvedības atskaišu un projektu finanšu informācijas sagatavošana, kā arī citi darbi pēc tiešā vadītāja rīkojumiem.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
•    augstākā vai specializētā izglītība grāmatvedības un finanšu vadības specialitātē; 
•    ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze grāmatveža amatā;
•    labas datora prasmes, pieredze darbā ar Microsoft Excel, labas resursu vadības programmas Horizon  lietošanas prasmes; 
•    latviešu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos.

Mums ir svarīga Jūsu:
•    prasme un pieredze orientēties Latvijas grāmatvedības normatīvajos aktos un nodokļu sistēmā, prasme un spēja piemērot grāmatvedības uzskaites teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas;
•    precizitāte darbā ar dokumentiem ar spēju izpildīt darbu noteiktajos termiņos;
•    spēja uzklausīt kolēģu argumentus un argumentēti pamatot savu viedokli;
•    spēja ievērot informācijas konfidencialitāti.

Piedāvājam:
•    darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
•    darba samaksu no EUR 1500-1600 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas;
•    veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
•    profesionālu kolēģu komandu.

 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

KOKSNES RESURSU DAĻAS VADĪTĀJS
Find out more

Pienākumi:
•    plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma pamatdarbību koksnes produkcijas iegādē, realizācijā un piegādē, organizēt un realizēt apaļkoku un citu koksnes produkciju iekšējos un eksporta tirgos;
•    attīstīt R GRUPA svarīgus un nozīmīgus pamatdarbības procesus koksnes resursu (apaļkoka un enerģētiskās koksnes) iegādē, tālākā koksnes produkcijas sagatavošanā un tirdzniecībā;
•    nodrošināt uzņēmuma Koksnes Resursu daļas budžeta sagatavošanu, pēc tā apstiprināšanas, nodrošināt budžeta savlaicīgu izpildi, resursu racionālu plānošanu, izmantošanu un izlietojuma kontroli.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
•    augstākā mežsaimniecības izglītība, laba izpratne par mežsaimniecību, mežizstrādi un koksnes produkcijas tirdzniecību;   
•    ne mazāk kā 5 gadu veiksmīga darba pieredze līdzīgā amatā, kas saistīta ar koksnes resursu iegādi un/vai realizāciju;
•    sekmīga iepriekšēja darba pieredze nozares vidēja vai liela uzņēmuma vispārējā vadībā vai pamatdarbības funkcijas vadībā;
•    labas datora prasmes, pieredze darbā ar Microsoft Excel;
•    latviešu un angļu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos, krievu sarunvalodas prasmes;
•    B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mums ir svarīga Jūsu:
•    prasme pārzināt darba organizāciju, prast organizēt savā pakļautībā esošo darbinieku darbu; 
•    prasme plānot ekonomiski pamatotu tehnikas un personāla noslodzi un darbu izpildi noteiktā termiņā, prasme plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes; 
•    prasme izvērtēt situācijas un problēmas, meklēt jaunus risinājumus;
•    labas komunikācijas un saskarsmes spējas, lojalitāte un spēja strādāt komandā;
•    prasme nospraust mērķus, izvēlēties paņēmienus un sasniegt rezultātu.

Piedāvājam:
•    darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
•    darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
•    darba samaksu no EUR 5’000 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), būtiskas papildus piemaksas par darba izpildes rezultātiem;
•    sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
•    dienesta automašīnu;
•    profesionālu kolēģu komandu, iespēju strādāt starptautiskā darba vidē un profesionālās izaugsmes iespējas.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

Practice opportunities

At R GRUPA, students are provided with support for starting a career and further growth, promoting employment and solving career planning issues.

 

Requirements:

 • a desire to acquire practical skills in the forestry sector.
 • knowledge of Latvian and English spoken and written.
 • a strong sense of responsibility and self-discipline throughout the internship.

 

During the internship we provide:

 • accident insurance.
 • an orderly work environment and good practice conditions.
 • if necessary, work clothes and personal protective equipment.
 • professional development opportunities and training.

 

According to the results of the internship, it will be possible to receive:

 • financial compensation for good results during the internship and any innovative solutions.
 • a job offer and become a new employee at the company.

 

Please send your CV and application letter to: vakance@rgrupa.lv

Company details & logo

SIA “R GRUPA”

Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes novads,

Latvija, LV-2167

Tālrunis: (+371) 67271303

Vienotais reģ. Nr.: 50003603631

PVN reģ. Nr: LV5000360363

Banka: A/S SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts EUR: LV37UNLA0050020445457

R GRUPA
Download logo (black) JPG
Download logo (white) JPG
Lejupielādēt logotipu (melns) PNG