POWERFUL FORESTS

Forests are Latvia's national natural resources. R GRUPA mission is to ensure a professional and innovative forest management cycle, thus increasing the value of Latvia's forests. We are a considerable and caring forest management company. The core values of our company are: KNOWLEDGE, RESPONSIBILITY and QUALITY.

1 300 000 MWh
Produced energy
500 000 m3
Produced wood
170 000
Trees planted

The quality of R GRUPA's operations and products has been confirmed with the receipt of internationally recognised, prestigious certificates in the forestry industry:

 • FSC® (Forest Stewardship Council) a timber supply chain certificate, which confirms that wood sourced from responsibly managed forests has been used in the production process and this material is traceable for all production sales processes - from the forest manager to the final consumer.
 • FSC® Supply Chain Certificate (PDF)
 • Timber Supply Chain Policy (PDF)

 

 • PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) a certificate, which confirms criteria for sustainable forest management performance.
  PEFC certificate (PDF)
   
 • SURE (Sustainable Resources Verification Scheme) stands for Sustainable Resources Verification Scheme. The certificate assures customers and society that our company supports the use of energy obtained from renewable sources (RED II requirements) and that we produce and sell a sustainable product.
 • SBP (Sustainable Biomass Program) certifies that the company meets sustainability requirements in forest management, carbon data collection and supply chain control. The SBP is based on the standards and processes developed in the FSC and PEFC certification schemes. The implementation of the system confirms that the company complies with European legislation, regulatory and sustainability requirements regarding biomass that provides heat and energy. The certified system will guarantee accurate carbon and energy transfer data to its end user, thus supporting National efforts to track the reduction of greenhouse gas emissions.
 • ISO 9001 (Quality Standard) ISO 45001 (Labor and Health Management Standard) ISO 14001 (Environmental Management Standard) certifies that the company improves product and service quality protection, disease satisfaction, maintaining safety and health in the workplace, preventing injuries and professional activities, as well as with the impact of its activities on the environment and promotes sustainable business

R GRUPA has also received awards:

 • The State Labour Inspectorate - acknowledgement regarding project “Golden Helmet 2021”
 • Ministry of Agriculture of the Republic of Latvia - Annual Award “Golden Cone 2010” in the category “Innovative Entrepreneurship” in forestry industry
 • JSC “Latvia’s State Forests” - Award “Timber carrier” in the category “Opportunities” in 2018
 • JSC “Latvia’s State Forests” - Award for “Cooperation in logging” in 2017
 • JSC “Latvia’s State Forests” - Award for “Efficiency in logging” in 2017
JOB/PRACTICE OPPORTUNITIES

Join our team!

SPECIALIZĒTO AUTOMOBIĻU VADĪTĀJS
Find out more

Pienākumi:
• veikt šķeldas pārvadājumus Rīgā, Rīgas reģionā, kā arī Vidzemes, Zemgales, Latgales un Kurzemes novados;
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, veikt datu ievadi uzskaites sistēmā;
• veikt automašīnas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• iepriekšējā darba pieredze līdzvērtīgā amatā 
• CE kategorijas autovadītāja apliecība;
• 95.kods un derīga digitālā tahogrāfa vadītāja karte;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu, citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
• pozitīva attieksme pret kolēģiem un klientiem;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
• darba samaksu, sākot no EUR 1’900- 3’000 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par nostrādātām darba stundām, piemaksas par darba izpildes apjomu un kvalitāti;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• piemaksas par darbu svētku dienās, nakts un virsstundu darbu;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

MEŽA MAŠĪNU – HARVESTERA UN FORVARDERA – OPERATORS
Find out more

Pienākumi:
• zāģēt kokus cirsmās un sagatavot sortimentu atbilstoši kvalitātes prasībām (harvestera operators) Vidzemes, Zemgales un Latgales novados;
• izvest kokmateriālus un zarus no cirsmām (forvardera operators);
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, veikt datu ievadi uzskaites sistēmā;
• uzturēt kārtībā darba aprīkojumu, veikt tehnikas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• vidējā profesionāla izglītība;
• iepriekšējā darba pieredze harvestera vai forvardera operatora amatā; 
• specializētas traktortehnikas vadītāja apliecība TR3;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu un citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, dažādu maiņu un darba grafiku iespējas darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
• darba samaksu par darba izpildes (izstrādes) apjomu un kvalitāti, amata atalgojuma robežās no EUR 1800 – 5000 bruto mēnesī, ņemot vērā darba rezultātus;
• transporta kompensāciju nokļūšanai līdz darba vietai / cirsmai;
• nodrošinātas naktsmītnes iespējas pārvietojamajos labiekārtotos mobilajos vagoniņos;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• darba pienākumu veikšanai – jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.
 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

 

 

KOKSNES DRUPINĀŠANAS IEKĀRTAS OPERATORS
Find out more

Pienākumi:
• veikt koksnes drupināšanas darbus Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales reģionos;
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, veikt datu ievadi uzskaites sistēmā;
• veikt traktortehnikas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• pieredze darbā ar šķeldošanas tehniku ALBACH DIAMANT 2000, vai darba pieredze līdzvērtīgā amatā;
• TR2 traktortehnikas vadītāja, BE kategorijas autovadītāja apliecība;
• hidrauliskā manipulatora operatora sertifikāts, pieredze darbā ar hidraulisko manipulatoru;
• pamata zināšanas darbā ar dokumentiem un grāmatvedības dokumentu noformēšanā.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu, citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pilnveidoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
• pozitīva attieksme, veicot darbu, pret kolēģiem un klientiem;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana - pusēm vienojoties;
• darba samaksu, sākot no EUR 1’900- 3’500 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par nostrādātām darba stundām, piemaksas par darba izpildes (izstrādes) apjomu un kvalitāti;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• piemaksas par darbu svētku dienās, nakts un virsstundu darbu;
• transporta izdevumu apmaksu nokļūšanai līdz darba vietai;
• darba automašīnu darba aprīkojuma pievešanai, pārvietojamā vagoniņa pārvietošanai;
• nodrošinātas naktsmītnes iespējas pārvietojamajos labiekārtotos mobilajos vagoniņos;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• darba pienākumu veikšanai – jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu, sezonālu darba apģērbu un apaviem.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

PAŠKRĀVĒJA (KOKVEDĒJA) AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS
Find out more

Pienākumi:
• vadīt kokvedēju ar uzmontētu iekārtu – hidromanipulatoru, iekraut un izkraut kravas; 
• veikt pārvadājumus Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionos;
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, aizpildīt kravas pavaddokumentus; 
• veikt automašīnas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• pieredze kokvedēja automobiļa vadītāja amatā;
• CE kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
• profesionālā vadītāja kvalifikācijas sertifikāts (95.kods) un derīga digitālā tahogrāfa vadītāja karte;
• hidrauliskā manipulatora operatora sertifikāts, pieredze darbā ar hidraulisko manipulatoru;
• pamata zināšanas dokumentu noformēšanā; 
• atbildīga attieksme pret uzticēto darbu.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu, citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pilnveidoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
• darba samaksu no EUR 2’100- 3’000 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par nostrādātām darba stundām, darba izpildes apjomu un kvalitāti, sociālās garantijas;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• piemaksas par darbu svētku dienās, nakts un virsstundu darbu;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

KOKSNES PRODUKCIJAS IEPIRKUMU VADĪTĀJS
Find out more

Pienākumi:
•    plānot, vadīt un attīstīt uzņēmumam svarīgus un nozīmīgus pamatdarbības procesus koksnes resursu (apaļkoka un enerģētiskās koksnes) iegādē;
•    nodrošināt uzņēmuma Iepirkumu daļas budžeta sagatavošanu, pēc tā apstiprināšanas, nodrošināt budžeta savlaicīgu izpildi, resursu racionālu plānošanu, izmantošanu un izlietojuma kontroli;
•    iepirkt koksni un šķeldu budžetā noteiktā apjomā un termiņā atbilstoši noteiktajam cenu līmenim, kas nodrošina vajadzīgos produkcijas realizācijas apjomus un peļņas īpatsvaru;
•    veikt iepirkumus LVM, RM un citās organizētās koksnes resursu izsolēs, kā arī koksnes resursu iegādi ārpus Latvijas.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
•    augstākā mežsaimniecības izglītība, laba izpratne par mežsaimniecību, mežizstrādi un koksnes produkcijas tirdzniecību;   
•    ne mazāk kā 5 gadu veiksmīga darba pieredze līdzīgā amatā, kas saistīta ar koksnes resursu iegādi un/vai realizāciju, labi pārzinot lielākos tirgus dalībniekus;
•    labas MS Office datora prasmes;
•    labas latviešu lietošanas prasmes runā un rakstos, labas angļu valodas prasmes;
•    B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mums ir svarīga Jūsu:
•    prasme pārzināt darba organizāciju, plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes, 
•    prasme plānot darbu izpildi noteiktā termiņā;
•    prasme izvērtēt situācijas un problēmas, meklēt jaunus risinājumus;
•    labas komunikācijas un saskarsmes spējas, lojalitāte un spēja strādāt komandā;
•    prasme nospraust mērķus, izvēlēties paņēmienus un sasniegt rezultātu.

Piedāvājam:
•    darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
•    darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
•    darba samaksu no EUR 3’000 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), būtiskas papildus piemaksas par darba izpildes rezultātiem;
•    sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
•    darba automašīnu;
•    profesionālu kolēģu komandu, iespēju strādāt starptautiskā darba vidē un profesionālās izaugsmes iespējas.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

GRĀMATVEDIS
Find out more

Pienākumi:
• uzskaites un grāmatvedības operāciju veikšana, atbilstoši grāmatvedības uzskaites principiem, normatīvajiem aktiem un uzņēmuma grāmatvedības politikai, pielietojot resursu vadības programmas Horizon uzstādījumus un koksnes uzskaites sistēmu Palma Timber;
• ilgtermiņu ieguldījumu un mazvērtīgā inventāra uzskaite, inventarizācijas aktu sagatavošana un to uzraudzība;
• apdrošināšanas polišu grāmatošana un termiņu uzskaite;
• grāmatvedības atskaišu un projektu finanšu informācijas sagatavošana, kā arī citi darbi pēc tiešā vadītāja rīkojumiem.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• augstākā vai specializētā izglītība grāmatvedības un finanšu vadības specialitātē; 
• ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze grāmatveža amatā;
• labas datora prasmes (MS Office), pieredze darbā ar Microsoft Excel, labas resursu vadības programmas Horizon  lietošanas prasmes; 
• latviešu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos.

Mums ir svarīga Jūsu:
• prasme un pieredze orientēties Latvijas grāmatvedības normatīvajos aktos un nodokļu sistēmā, prasme un spēja piemērot grāmatvedības uzskaites teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas;
• precizitāte darbā ar dokumentiem ar spēju izpildīt darbu noteiktajos termiņos;
• spēja uzklausīt kolēģu argumentus un argumentēti pamatot savu viedokli;
• spēja ievērot informācijas konfidencialitāti.

Piedāvājam:
• darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
• darba samaksu no EUR 1’600 līdz EUR 1’800 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• iespēju strādāt dinamiskā un starptautiskā darba vidē;
• profesionālu kolēģu komandu, profesionālās izaugsmes iespējas.
 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

ELEKTRIĶIS
Find out more

Pienākumi:
• plānot un veic transportlīdzekļu diagnostiku, apstrādāt iegūtos rezultātus; noteikt kontroles mērījumu un diagnostikas procedūru secību un, atbilstoši rezultātiem, noteikt remonta vai tehniskās apkopes darbus, novērst kravas automobiļu un citu transportlīdzekļu bojājumus; 
• veikt transportlīdzekļu, transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas virsbūvju, kabīņu, furgonu, vagonu elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu un iekārtu, elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu, nodrošināt transportlīdzekļa vadības sistēmas darbību;
• patstāvīgi veikt elektroietaišu ierīkošanu, ekspluatācijas un remonta darbus transporta jomā, aprīkot automobiļus ar papildu elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības;
• diagnosticēt detaļu nomaiņas nepieciešamību un ieteikt nepieciešamo detaļu pasūtījumu;
• veikt darbus un palīgdarbus, kuri saistīti ar darba vietas izveidošanu, iekārtošanu un uzturēšanu, 
• darba iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanu.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• automehāniķa vai smago spēkratu mehāniķa profesionālā kvalifikācija;   
• pozitīva iepriekšējā darba pieredze līdzīgā amatā ne mazāk kā 5 gadi;
• prasme strādāt ar  tehnisko dokumentāciju, dokumentu noformēšanas prasmes;
• latviešu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos, vēlamas angļu vai vācu valodas prasmes darbā ar tehnisko dokumentāciju;
• B kategorijas autovadītāja apliecība, vēlamas C autovadītāja  un TR1 apliecības.

Mums ir svarīga Jūsu:
• automobiļu un citu transportlīdzekļu tehnikas tehnoloģiskās zināšanas, prasme lasīt elektroshēmas;
• spēja un prasmes veikt transportlīdzekļu elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu;
• precizitāte un atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā, darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
• darba vietu darba devēja struktūrvienībā, kas atrodas Birznieku masīvs 1, Jaunolainē;
• darba samaksu no EUR 2’100 – 2’500 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu;
• profesionālu kolēģu komandu.
 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

FINANSISTS/-E
Find out more

Pienākumi:
• finanšu plānošana un prognozēšana, budžeta veidošana un atsekošana, biznesa virzienu ieņēmumu un izmaksu analīze;
• ikmēneša finanšu atskaišu sagatavošana, finanšu atskaišu sistēmas uzturēšana un papildināšana pēc biznesa virzienu nepieciešamības;
• sadarbības partneru vērtējums, iekšējās kontroles sistēmas aktualizēšana un uzturēšana;
• pašizmaksas aprēķins un tā pamatojums;
• līgumu izpildes kontrole;
• naudas plūsmas kontrole, KPI aprēķini uzņēmumam/struktūrvienībām.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• augstākā izglītība grāmatvedības un finanšu vadības specialitātē;
• ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze līdzīga finanšu analītiķa vai biznesa kontroliera amatā uzņēmumā ar gada apgrozījumu no 20 miljoni eiro; 
• ACCA diploms tiks uzskatīts par priekšrocību;
• labas datora prasmes (MS Office), teicamas Microsoft Excel zināšanas;
• latviešu valodas zināšanas - C1 līmenī un angļu valodas zināšanas - B2 līmenī.

Mums ir svarīga Jūsu:
• pieredze darbā ar liela apjoma datu analīzi, grāmatvedības un juridisko dokumentu izpratne;
• prasme izvērtēt situācijas, iedziļināties detaļās un meklēt jaunus risinājumus;
• analītiska domāšana, patstāvība uzdevumu izpildē, precizitāte, augsta atbildības sajūta;
• lojalitāte un spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
• spēja uzklausīt kolēģu argumentus un argumentēti pamatot savu viedokli.

Piedāvājam:
• darba vietu Rīgā, ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
• darba samaksu no EUR 2’500 līdz EUR 2’900 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), papildus piemaksas par darba izpildes rezultātiem, sociālās garantijas;  
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• iespēju strādāt dinamiskā un starptautiskā darba vidē;
• profesionālu kolēģu komandu, profesionālās izaugsmes iespējas.
 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

Practice opportunities

At R GRUPA, students are provided with support for starting a career and further growth, promoting employment and solving career planning issues.

 

Requirements:

 • a desire to acquire practical skills in the forestry sector.
 • knowledge of Latvian and English spoken and written.
 • a strong sense of responsibility and self-discipline throughout the internship.

 

During the internship we provide:

 • accident insurance.
 • an orderly work environment and good practice conditions.
 • if necessary, work clothes and personal protective equipment.
 • professional development opportunities and training.

 

According to the results of the internship, it will be possible to receive:

 • financial compensation for good results during the internship and any innovative solutions.
 • a job offer and become a new employee at the company.

 

Please send your CV and application letter to: vakance@rgrupa.lv

Company details & logo

SIA “R GRUPA”

Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes novads,

Latvija, LV-2167

Tālrunis: (+371) 67271303

Vienotais reģ. Nr.: 50003603631

PVN reģ. Nr: LV50003603631

Banka: A/S SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts EUR: LV37UNLA0050020445457

R GRUPA
Download logo (black) JPG
Download logo (white) JPG
Lejupielādēt logotipu (melns) PNG