Personas datu apstrādes noteikumi

Šī dokumenta mērķis ir sniegt fiziskai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu.

Pārzinis: SIA “R GRUPA” (Vienotais reģistrācijas numurs 50003603631 , juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes novads, Latvija, LV-2167).

Pārziņa norīkotā personas datu apstrādes speciālista kontaktinformācija: e-pasts rgrupa@rgrupa.lv.

Personas dati: Jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu dzīvu fizisku personu. Personas datus veido arī dažāda informācija, kuru apkopojot, var identificēt noteiktu personu.

Datu subjekts: Vietnes apmeklētājs.

Datu apstrādes veicēji: 
- Pārziņa darbinieki saskaņā ar darba pienākumiem;
- Ārpakalpojuma sniedzēji, kurus ar Pārzini saista līgumiskās attiecības.

Datu apstrādes vieta: Eiropas Savienība

Nolūks un Tiesiskais pamatojums: 
-  uzturēt Vietni, lai popularizētu Pārziņa sniegtos pakalpojumus un sadarbības iespējas - Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts);
- nodrošināt lapas apmeklētājiem iespēju uzzināt par Pārziņa Produktiem un pakalpojumiem, un saņemt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, lai tādējādi spētu labāk datu subjektu vēlmēm pielāgot pārziņa Vietni, tajā atrodamos piedāvājumus, komunikāciju - Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts);
- nodrošināt Vietnes drošību – atklāt, izvērtēt, konstatēt un novērst tehniskas problēmas vai trešo personu prettiesisku rīcību - Pārziņa likumā noteikto pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts).

Apstrādājamie dati un ilgums:
- Vietnes apmeklētāja, kas pieteicies jaunumiem par Pārziņa pakalpojumiem  vai uzdevis jautājumu, kontaktinformācija: Vārds un e-pasta adrese. Glabāšanas ilgums nepārsniedz 3 gadus.
- Tehniskā informācija par pieslēgumu un notikumiem, saistībā ar konkrēto pieslēgumu: Laiks, IP adrese, veiktais http pieprasījums. Glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 gadus (prasījuma tiesības, kuras Pārzinim veidojas, var būt dažādas, līdz ar to Pārzinis piemēro ilgāko normatīvajos aktos noteikto noilguma termiņu);

Sīkdatnes (angl. Cookies) ir maza apjoma datnes, kas, izmantojot interneta Vietni, tiek lejupielādētas un saglabātas lietotāja ierīcē brīdī, kad tiek lejupielādēts konkrētās Vietnes saturs. 
Vietnes funkcionalitāti nodrošinošās sīkdatnes un lokālās krātuves ieraksti:
cookie_agreement_given - saglabā pazīmi, ka vietnes apmeklētājs ir iepazinies ar privātuma politiku un sīkdatņu lietošanas mērķi;
RgrScrollPosition - saglabā vietnes redzamā pārvietojuma (skata) pozīciju lai, pārslēdzot vietnes valodu, skats tiktu pozicionēts uz to pašu pozīciju;
RgrLangugeSwitched - saglabā pazīmi, vai vietnes apmeklētājs veicis vietnes valodas pāslēgšanos.

Piezīme! Konstatējot, ka Vietne pilnībā vai daļēji nedarbojas, darbojas nekorekti, pieprasa veikt netipiskas darbības (piemēram, bet ne tikai, veikt programmu vai to daļu uzstādīšanu apmeklētāja datorā), aicinām nekavējoties sazināties ar Pārzini!

Pēdējās izmaiņas 2022. gada 11.martā