PAR STIPRU MEŽU

Mežs ir Latvijas nacionālais dabas resurss. R GRUPA uzņēmuma misija ir nodrošināt profesionālu un inovatīvu meža apsaimniekošanas ciklu, tādējādi palielinot Latvijas mežu vērtību. Mēs esam krietns un gādīgs Latvijas mežu saimnieks. Mūsu uzņēmuma pamatvērtības ir: ZINĀŠANAS, ATBILDĪBA un KVALITĀTE.

1 300 000 MWh
Saražotā enerģija
500 000 m3
Saražotā koksne
170 000
Iestādīti jauni koki

Uzņēmuma R GRUPA darbības un produkcijas kvalitāti apliecina starptautiski atzīti un prestiži mežsaimniecības nozares sertifikāti:

 • Koksnes piegādes ķēdes FSC® (Forest Stewardship Council) sertifikāts apliecina, ka produkta ražošanā izmantota koksne ir iegūta no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem un process ir izsekojams visos ražošanas un tirdzniecības posmos – no meža apsaimniekotāja līdz gala patērētājam.
 • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sertifikāts, kas apliecina uzņēmuma atbilstību PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartam PEFC LV MDS01. Standarta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, paaugstināt mežsaimniecības darbuzņēmēju sniegto pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un sociālo atbildību, tādējādi radot konkurētspējas priekšrocības sertificētiem darbuzņēmējiem.

Uzņēmuma R GRUPA iegūtie apbalvojumi:

 • Valsts darba inspekcijas konkursa “Zelta Ķivere 2021” atzinības raksts
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Meža nozares gada balva “Zelta čiekurs 2010” kategorijā “Par inovatīvu uzņēmējdarbību”
 • AS “Latvijas Valsts meži” balva “Kokmateriālu pārvadātājs 2018” kategorijā “Iespējas”
 • AS “Latvijas Valsts meži” 2017.gada apbalvojums par sadarbību mežizstrādē
 • AS “Latvijas Valsts meži” 2017.gada apbalvojums par efektivitāti mežizstrādē
DARBA / PRAKSES IESPĒJAS

Pievienojies R GRUPA komandai! Aktuālās vakances ir norādītas zemāk.

Ja šobrīd neatrodi sev piemērotu vakanci, bet vēlies strādāt mūsu uzņēmumā, sūti savu CV un motivācijas vēstuli uz adresi: vakance@rgrupa.lv.  

ŠĶELDAS KONTEINERA UN ŠĶELDAS PUSPIEKABES AUTOMAŠĪNAS VADĪTĀJS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• veikt šķeldas pārvadājumus Rīgā, Rīgas reģionā, kā arī Vidzemes, Zemgales, Latgales un Kurzemes novados;
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, veikt datu ievadi uzskaites sistēmā;
• veikt automašīnas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• CE kategorijas autovadītāja apliecība;
• 95.kods un derīga digitālā tahogrāfa vadītāja karte;
• nepieciešama iepriekšējā darba pieredze līdzvērtīgā amatā;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu, citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
• pozitīva attieksme pret kolēģiem un klientiem;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
darba samaksu, sākot no EUR 1900- 3000 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par nostrādātām darba stundām, piemaksas par darba izpildes apjomu un kvalitāti;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• piemaksas par darbu svētku dienās, nakts un virsstundu darbu;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

MEŽA MAŠĪNU – HARVESTERA UN FORVARDERA – OPERATORS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:

 • zāģēt kokus cirsmās un sagatavot sortimentu atbilstoši kvalitātes prasībām (Harvestera operators) Vidzemes un Zemgales reģionos;
 • izvest kokmateriālus un zarus no cirsmām (Forvardera operators);
 • apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, veikt datu ievadi uzskaites sistēmā;
 • uzturēt kārtībā darba aprīkojumu, veikt tehnikas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros

Mēs sagaidām, ka Jums ir:

 • vidējā profesionāla izglītība;
 • iepriekšējā profesionālā darba pieredze harvestera vai forvardera operatora amatā; 
 • specializētas traktortehnikas vadītāja apliecība TR3;
 • augsta atbildības sajūta un precizitāte

Mums ir svarīga Jūsu:

 • darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
 • kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu un citu savā darbībā skarto personu drošību;
 • lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
 • vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.

Piedāvājam:

 • darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, dažādu maiņu un darba grafiku iespējas darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
 • darba samaksu par darba izpildes (izstrādes) apjomu un kvalitāti, amata atalgojuma robežās no EUR 1800 – 4500 bruto mēnesī, ņemot vērā darba rezultātus;
 • transporta kompensāciju nokļūšanai līdz darba vietai / cirsmai;
 • nodrošinātas naktsmītnes iespējas pārvietojamajos labiekārtotos mobilajos vagoniņos;
 • dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
 • darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
 • darba pienākumu veikšanai – jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem;
 • sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

PAŠKRĀVĒJA (KOKVEDĒJA) AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
•    vadīt kokvedēju ar uzmontētu iekārtu – hidromanipulatoru, iekraut un izkraut kravas; 
•    veikt pārvadājumus Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionos;
•    apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, aizpildīt kravas pavaddokumentus; 
•    veikt automašīnas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
•    pieredze kokvedēja automobiļa vadītāja amatā;
•    CE kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
•    profesionālā vadītāja kvalifikācijas sertifikāts (95.kods) un derīga digitālā tahogrāfa vadītāja karte;
•    hidrauliskā manipulatora operatora sertifikāts, pieredze darbā ar hidraulisko manipulatoru;
•    pamata zināšanas dokumentu noformēšanā; 
•    atbildīga attieksme pret uzticēto darbu.

Mums ir svarīga Jūsu:
•    darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
•    kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu, citu savā darbībā skarto personu drošību;
•    lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
•    vēlme pilnveidoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
•    spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
•    darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
•    darba samaksu, sākot no EUR 2’100 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par nostrādātām darba stundām, piemaksas par darba izpildes apjomu un kvalitāti;
•    dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
•    piemaksas par darbu svētku dienās, nakts un virsstundu darbu;
•    darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
•    jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem;
•    sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Īpaši gaidām darba pieteikumus no amata pretendentiem, dzīvojošiem Madonas, Jēkabpils, Preiļu vai Rēzeknes novados.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

IEKŠĒJĀ TIRGUS REALIZĀCIJAS DAĻAS VADĪTĀJA PALĪGS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• koksnes produkcijas (apaļkoku un zaru) iepirkumu un realizācijas dokumentācijas sagatavošana, veicot nepieciešamo datu pārbaudi datu bāzēs un sistēmās, sagatavojot un aizpildot koksnes produkcijas iegādes un realizācijas dokumentus, veicot koksnes produkcijas uzskaiti;
• veikt darba uzdevumu grāmatojumus, datu ievadi IT sistēmās,  datu un darba uzskaiti, analizēt Iekšējā tirgus realizācijas daļas ikdienas darba rezultātus; 
• uzturēt Iekšējā tirgus realizācijas daļas dokumentāciju, veikt ikdienas komunikāciju ar darbiniekiem par aktuālajiem darba jautājumiem;
• asistēt Iekšējā tirgus realizācijas daļas vadītājam ikdienas darba procesos.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• augstākā vai vidējā profesionālā izglītība mežsaimniecībā, finansēs, grāmatvedībā vai tirgzinībās jomā; 
• zināšanas par koksni un koksnes produktiem, zināšanas kokmateriālu prečzinībā;
• ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze darbā ar koksnes produkcijas kvalitātes prasībām, dokumentu apstrādē, apkopošanā un atskaišu sagatavošanā;
• labas datora prasmes (MS Office), pieredze darbā ar Microsoft Excel; 
• labas resursu vadības programmas Horizon  lietošanas prasmes;
• latviešu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos, krievu sarunvalodas prasmes.

Mums ir svarīga Jūsu:
• precizitāte darbā ar dokumentiem ar spēju izpildīt darbu noteiktajos termiņos;
• analītiskas prasmes, precizitāte darbā ar dokumentiem un datu bāzēm; 
• labas komunikācijas un saskarsmes spējas; 
• emocionāls briedums, lojalitāte un spēja strādāt komandā;
• spēja ievērot informācijas konfidencialitāti;
• spēja efektīvi strādāt dinamiskā darba vidē.

Piedāvājam:
• darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
darba samaksu no EUR 1600-1700 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• profesionālu kolēģu komandu.
 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITVEDIS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
•    uzskaites un grāmatvedības operāciju veikšana, atbilstoši grāmatvedības uzskaites principiem, normatīvajiem aktiem un uzņēmuma grāmatvedības politikai, pielietojot resursu vadības programmas Horizon uzstādījumus un koksnes uzskaites sistēmu Palma Timber;
•    starp noliktavu saņemto un izsniegto preču datu apstrāde koksnes kustības un grāmatvedības programmā, inventarizācijas aktu sagatavošana, uzraudzība; 
•    ilgtermiņu ieguldījumu uzskaite;
•    apdrošināšanas polišu grāmatošana un termiņu uzskaite;
•    grāmatvedības atskaišu un projektu finanšu informācijas sagatavošana, kā arī citi darbi pēc tiešā vadītāja rīkojumiem.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
•    augstākā vai specializētā izglītība grāmatvedības un finanšu vadības specialitātē; 
•    ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze grāmatveža amatā;
•    labas datora prasmes, pieredze darbā ar Microsoft Excel, labas resursu vadības programmas Horizon  lietošanas prasmes; 
•    latviešu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos.

Mums ir svarīga Jūsu:
•    prasme un pieredze orientēties Latvijas grāmatvedības normatīvajos aktos un nodokļu sistēmā, prasme un spēja piemērot grāmatvedības uzskaites teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas;
•    precizitāte darbā ar dokumentiem ar spēju izpildīt darbu noteiktajos termiņos;
•    spēja uzklausīt kolēģu argumentus un argumentēti pamatot savu viedokli;
•    spēja ievērot informācijas konfidencialitāti.

Piedāvājam:
•    darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
•    darba samaksu no EUR 1500-1600 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas;
•    veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
•    profesionālu kolēģu komandu.

 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

KOKSNES RESURSU DAĻAS VADĪTĀJS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
•    plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma pamatdarbību koksnes produkcijas iegādē, realizācijā un piegādē, organizēt un realizēt apaļkoku un citu koksnes produkciju iekšējos un eksporta tirgos;
•    attīstīt R GRUPA svarīgus un nozīmīgus pamatdarbības procesus koksnes resursu (apaļkoka un enerģētiskās koksnes) iegādē, tālākā koksnes produkcijas sagatavošanā un tirdzniecībā;
•    nodrošināt uzņēmuma Koksnes Resursu daļas budžeta sagatavošanu, pēc tā apstiprināšanas, nodrošināt budžeta savlaicīgu izpildi, resursu racionālu plānošanu, izmantošanu un izlietojuma kontroli.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
•    augstākā mežsaimniecības izglītība, laba izpratne par mežsaimniecību, mežizstrādi un koksnes produkcijas tirdzniecību;   
•    ne mazāk kā 5 gadu veiksmīga darba pieredze līdzīgā amatā, kas saistīta ar koksnes resursu iegādi un/vai realizāciju;
•    sekmīga iepriekšēja darba pieredze nozares vidēja vai liela uzņēmuma vispārējā vadībā vai pamatdarbības funkcijas vadībā;
•    labas datora prasmes, pieredze darbā ar Microsoft Excel;
•    latviešu un angļu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos, krievu sarunvalodas prasmes;
•    B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mums ir svarīga Jūsu:
•    prasme pārzināt darba organizāciju, prast organizēt savā pakļautībā esošo darbinieku darbu; 
•    prasme plānot ekonomiski pamatotu tehnikas un personāla noslodzi un darbu izpildi noteiktā termiņā, prasme plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes; 
•    prasme izvērtēt situācijas un problēmas, meklēt jaunus risinājumus;
•    labas komunikācijas un saskarsmes spējas, lojalitāte un spēja strādāt komandā;
•    prasme nospraust mērķus, izvēlēties paņēmienus un sasniegt rezultātu.

Piedāvājam:
•    darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
•    darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
•    darba samaksu no EUR 5’000 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), būtiskas papildus piemaksas par darba izpildes rezultātiem;
•    sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
•    dienesta automašīnu;
•    profesionālu kolēģu komandu, iespēju strādāt starptautiskā darba vidē un profesionālās izaugsmes iespējas.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

Prakses iespējas

Uzņēmumā R GRUPA studējošajiem tiek nodrošināts atbalsts karjeras uzsākšanai un tālākai izaugsmei, nodarbinātības veicināšanai un karjeras plānošanas jautājumu risināšanai.

Prasības:

 • vēlēšanās apgūt praktiskās iemaņas mežsaimniecības nozarē;
 • latviešu un angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;
 • augsta atbildības sajūta un pašdisciplīna, praksi uzsākot un to pabeidzot.

Prakses laikā nodrošinām:                            

 • apdrošināšanu nelaimes gadījumiem;                                 
 • sakārtotu darba vidi un labus prakses apstākļus;
 • nepieciešamības gadījumā darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus;
 • profesionālās izaugsmes iespējas un apmācību.

Pēc prakses rezultātiem ir iespēja saņemt:

 • finansiālu atlīdzību par prakses rezultātiem, inovatīviem risinājumiem;
 • darba piedāvājumu un kļūt par uzņēmuma jauno darbinieku.


CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz adresi: vakance@rgrupa.lv

REKVIZĪTI UN LOGOTIPS

SIA “R GRUPA”

Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes novads,

Latvija, LV-2167

Tālrunis: (+371) 67271303

Vienotais reģ. Nr.: 50003603631

PVN reģ. Nr: LV5000360363

Banka: A/S SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts EUR: LV37UNLA0050020445457

R GRUPA
Lejupielādēt logotipu (melns) PDF
Lejupielādēt logotipu (balts) PDF
Lejupielādēt logotipu (melns) PNG