PAR STIPRU MEŽU

Mežs ir Latvijas nacionālais dabas resurss. R GRUPA uzņēmuma misija ir nodrošināt profesionālu un inovatīvu meža apsaimniekošanas ciklu, tādējādi palielinot Latvijas mežu vērtību. Mēs esam krietns un gādīgs Latvijas mežu saimnieks. Mūsu uzņēmuma pamatvērtības ir: ZINĀŠANAS, ATBILDĪBA un KVALITĀTE.

1 300 000 MWh
Saražotā enerģija
500 000 m3
Saražotā koksne
170 000
Iestādīti jauni koki

Uzņēmuma R GRUPA darbības un produkcijas kvalitāti apliecina starptautiski atzīti un prestiži mežsaimniecības nozares sertifikāti:

 • Koksnes piegādes ķēdes FSC® (Forest Stewardship Council) sertifikāts apliecina, ka produkta ražošanā izmantotā koksne ir iegūta no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem un process ir izsekojams visos ražošanas un tirdzniecības posmos – no meža apsaimniekotāja līdz gala patērētājam.
 • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sertifikāts, kas apliecina uzņēmuma atbilstību PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartam PEFC LV MDS01. Standarta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, paaugstināt mežsaimniecības darbuzņēmēju sniegto pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un sociālo atbildību, tādējādi radot konkurētspējas priekšrocības sertificētiem darbuzņēmējiem.

 • SURE (Sustainable Resources Verification Scheme), apzīmē ilgtspējīgu resursu pārbaudes shēmu. Sertifikāta esamība ir apliecinājums klientiem un sabiedrībai, ka mūsu uzņēmums atbalsta no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanu (RED II prasības), ka ražojam un tirgojam ilgtspējīgu produktu.

Uzņēmuma R GRUPA iegūtie apbalvojumi:

 • Valsts darba inspekcijas konkursa “Zelta Ķivere 2021” atzinības raksts
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Meža nozares gada balva “Zelta čiekurs 2010” kategorijā “Par inovatīvu uzņēmējdarbību”
 • AS “Latvijas Valsts meži” balva “Kokmateriālu pārvadātājs 2018” kategorijā “Iespējas”
 • AS “Latvijas Valsts meži” 2017.gada apbalvojums par sadarbību mežizstrādē
 • AS “Latvijas Valsts meži” 2017.gada apbalvojums par efektivitāti mežizstrādē
DARBA / PRAKSES IESPĒJAS

Pievienojies R GRUPA komandai! Aktuālās vakances ir norādītas zemāk.

Ja šobrīd neatrodi sev piemērotu vakanci, bet vēlies strādāt mūsu uzņēmumā, sūti savu CV un motivācijas vēstuli uz adresi: vakance@rgrupa.lv.  

TRANSPORTA DAĻAS VADĪTĀJS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
•    plānot, organizēt un vadīt uzņēmuma Transporta daļas sauszemes transporta darbu (šķeldas sagatavošanai, šķeldas un apaļkoka pārvadājumiem); 
•    nodrošināt uzņēmuma Transporta daļas biznesa plāna savlaicīgu izpildi, resursu racionālu plānošanu, izmantošanu un izlietojuma kontroli;
•    veikt darbinieku piesaistīšanu, izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi;
•    plānot darbinieku darbu, veikt darba laika uzskaiti un darba algas aprēķinus;
•    veikt darba plānošanas un uzskaites operācijas, pielietojot resursu vadības programmas uzstādījumus;
•    pārraudzība par uzņēmuma tehnikas uzturēšanu.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
•    augstākā izglītība tehnisko zinātņu jomā;   
•    ne mazāk kā 3 gadu veiksmīga darba pieredze līdzīgā amatā, vadot ap 100 darbinieku komandu; 
•    profesionālās kompetences sertifikāts pārvadājumu  organizēšanā (tiek dota priekšroka); 
•    labas datora prasmes, pieredze darbā ar Microsoft Excel;
•    latviešu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos, krievu un angļu sarunvalodas prasmes;
•    B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mums ir svarīga Jūsu:
•    prasme pārzināt darba organizāciju, prast organizēt savā pakļautībā esošo darbinieku darbu; 
•    prasme plānot ekonomiski pamatotu tehnikas un personāla noslodzi un darbu izpildi noteiktā termiņā, prasme plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes; 
•    prasme izvērtēt situācijas un problēmas, meklēt jaunus risinājumus;
•    labas komunikācijas un saskarsmes spējas, lojalitāte un spēja strādāt komandā;
•    prasme nospraust mērķus, izvēlēties paņēmienus un sasniegt rezultātu.

Piedāvājam:
•    darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
•    darba samaksu no EUR 3’500 – 4’000 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas;
•    papildus piemaksas par darba izpildes rezultātiem;
•    darba automašīnu;
•    veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
•    profesionālu kolēģu komandu, iespēju strādāt starptautiskā darba vidē un profesionālās izaugsmes iespējas.
 

SKATĪT PAPILDUS INFORMĀCIJU

MEŽA MAŠĪNU – HARVESTERA UN FORVARDERA – OPERATORS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• zāģēt kokus cirsmās un sagatavot sortimentu atbilstoši kvalitātes prasībām (harvestera operators) Vidzemes, Zemgales un Latgales novados;
• izvest kokmateriālus un zarus no cirsmām (forvardera operators);
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, veikt datu ievadi uzskaites sistēmā;
• uzturēt kārtībā darba aprīkojumu, veikt tehnikas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• vidējā profesionāla izglītība;
• iepriekšējā darba pieredze harvestera vai forvardera operatora amatā; 
• specializētas traktortehnikas vadītāja apliecība TR3;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu un citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, dažādu maiņu un darba grafiku iespējas darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
• darba samaksu par darba izpildes (izstrādes) apjomu un kvalitāti, amata atalgojuma robežās no EUR 1800 – 5000 bruto mēnesī, ņemot vērā darba rezultātus;
• transporta kompensāciju nokļūšanai līdz darba vietai / cirsmai;
• nodrošinātas naktsmītnes iespējas pārvietojamajos labiekārtotos mobilajos vagoniņos;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• darba pienākumu veikšanai – jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

ENERĢĒTISKĀS KOKSNES IEPIRKUMU SPECIĀLISTS/E
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• organizēt enerģētiskās koksnes iepirkumu procesu Kurzemes reģionos;
• izvērtēt šķeldošanas koksnes ieguves vietas, kvalitāti, izstrādes un/vai izvešanas apstākļus, organizēt un uzraudzīt šķeldas izstrādes procesu;
• pārraudzīt enerģētiskās koksnes uzglabāšanas laukumus;
• sagatavot atskaites un darba izpildes dokumentāciju.


Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• augstākā vai vidējā inženiertehniskā izglītība, laba izpratne par mežsaimniecību un mežizstrādi;
• ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze līdzvērtīgā amatā darbā ar koksnes produkciju iepirkumu;
• pamata zināšanas darbā ar dokumentiem un grāmatvedības dokumentu noformēšanā; 
• labas datora prasmes; 
• latviešu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos, krievu sarunvalodas prasmes; 
• B kategorijas autovadītāja apliecība.


Mums ir svarīga Jūsu:
• augsta atbildības sajūta un precizitāte; 
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.


Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
• darba samaksu, sākot no EUR 1’500 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);
• papildus ikmēneša piemaksu par darba izpildes apjomu/ rezultātu;  
• darba automašīnu, transporta izmaksu kompensāciju;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• darba pienākumu veikšanai nodrošinām ar jaunu  sezonālu darba apģērbu; 
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

KOKSNES RESURSU DAĻAS VADĪTĀJS/-A
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma pamatdarbību koksnes produkcijas iegādē, realizācijā un piegādē, organizēt un realizēt apaļkoku un citu koksnes produkciju iekšējos un eksporta tirgos;
• attīstīt R GRUPA svarīgus un nozīmīgus pamatdarbības procesus koksnes resursu (apaļkoka un enerģētiskās koksnes) iegādē, tālākā koksnes produkcijas sagatavošanā un tirdzniecībā;
• nodrošināt uzņēmuma Koksnes Resursu daļas budžeta sagatavošanu, pēc tā apstiprināšanas, nodrošināt budžeta savlaicīgu izpildi, resursu racionālu plānošanu, izmantošanu un izlietojuma kontroli.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• augstākā mežsaimniecības izglītība, laba izpratne par mežsaimniecību, mežizstrādi un koksnes produkcijas tirdzniecību;   
• ne mazāk kā 5 gadu veiksmīga darba pieredze līdzīgā amatā, kas saistīta ar koksnes resursu iegādi un/vai realizāciju;
• sekmīga iepriekšēja darba pieredze nozares vidēja vai liela uzņēmuma vispārējā vadībā vai pamatdarbības funkcijas vadībā;
• labas datora prasmes MS Office;
• latviešu un angļu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos, krievu sarunvalodas prasmes;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mums ir svarīga Jūsu:
• prasme pārzināt darba organizāciju, prast organizēt savā pakļautībā esošo darbinieku darbu; 
• prasme plānot ekonomiski pamatotu tehnikas un personāla noslodzi un darbu izpildi noteiktā termiņā, prasme plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes; 
• prasme izvērtēt situācijas un problēmas, meklēt jaunus risinājumus;
• labas komunikācijas un saskarsmes spējas, lojalitāte un spēja strādāt komandā;
• prasme nospraust mērķus, izvēlēties paņēmienus un sasniegt rezultātu.

Piedāvājam:
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
• darba samaksu no EUR 5’000 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), būtiskas papildus piemaksas par darba izpildes rezultātiem;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• darba automašīnu;
• profesionālu kolēģu komandu, iespēju strādāt starptautiskā darba vidē un profesionālās izaugsmes iespējas.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS/-E (eksporta tirgos)
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
•    organizēt un realizēt  koksnes produkciju (apaļkoku un koksnes šķeldu) uzņēmuma eksporta tirgos Skandināvijā un Centrāleiropā;
•    organizēt pārrunas un tikties ar potenciālajiem un esošajiem ārvalstu sadarbības partneriem, veidot un nostiprināt sadarbības attiecības ar klientiem;
•    sagatavot tehniskos piedāvājumus koksnes produkcijas piegādei (produktu, cenu un piegādes   piedāvājumus atbilstoši uzņēmuma noteiktai kārtībai, prezentēt  piedāvājumu klientiem) un pārdot uzņēmuma piedāvātos koksnes produktus;
•    sagatavot paveiktā darba atskaites un darba izpildes dokumentāciju.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
•    augstākā izglītība mežsaimniecībā, loģistikā vai tirgzinībās jomā;
•    ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze līdzvērtīgā amatā darbā ar koksnes produkciju realizāciju eksporta tirgos;
•    labas datora prasmes (MS Office); 
•    teicamas latviešu, ļoti labas angļu valodas zināšanas runā un rakstos; 
•    B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mums ir svarīga Jūsu:
•    prasme nospraust mērķus, plānot izpildāmos darbus, noteikt to prioritātes, izvēlēties paņēmienus un sasniegt rezultātu; 
•    labas komunikācijas un saskarsmes prasmes, emocionāls briedums;
•    lojalitāte, spēja strādāt komandā, augsta atbildības sajūta un precizitāte; 
•    darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem.

Piedāvājam:
•    darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
•    darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
•    darba samaksu no EUR 2’500- 2’700 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas),  papildus piemaksas par darba izpildes rezultātiem;
•    transporta izmaksu kompensāciju;
•    ceļojumu un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
•    profesionālu kolēģu komandu, iespēju strādāt starptautiskā darba vidē un profesionālās izaugsmes iespējas.
 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

LOĢISTIKAS DAĻAS VADĪTĀJS/-A
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
•    plānot, vadīt un organizēt uzņēmuma sauszemes, dzelzceļa un jūras transporta iekšzemes un starptautiskos pārvadājumus (šķeldas un apaļkoka pārvadājumiem) atbilstoši uzņēmuma noteiktajiem mērķiem, saskaņā ar uzņēmuma budžetu, noslēgtajiem līgumiem, LR un starptautisko likumdošanu un nozares aktiem;
•    nodrošināt materiālu piegādes ķēdes un organizēt uzglabāšanas punktus ārvalstīs atbilstoši Koksnes resursu daļas mērķa tirgiem;
•    nodrošināt uzņēmuma Loģistikas daļas biznesa plāna savlaicīgu izpildi, resursu racionālu izmantošanu; 
•    nodrošināt koksnes drupināšanas iekārtu, šķeldas transporta, paškrāvēja transporta (kokvedēju) un smagsvaru treileru loģistiku līgumsaistību izpildē;
•    organizēt transporta ārpakalpojuma sniedzēju konkursus, veikt pretendentu vērtējumu,  slēgt sadarbības līgumus par transporta ārpakalpojumu, veikt to darba plānošanu un izpildes kontroli.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
•    augstākā izglītība transporta pakalpojumu jomā vai ekonomikā; 
•    ne mazāk kā 3 gadu veiksmīga darba pieredze līdzīgā amatā;
•    labas datora prasmes, vēlama pieredze Loģistikas darbu plānošanas IT risinājumu ieviešanā;
•    latviešu un angļu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos, vēlamas krievu valodas prasmes.

Mums ir svarīga Jūsu:
•    prasme pārzināt darba organizāciju, prast organizēt savā pakļautībā esošo darbinieku darbu; 
•    prasme un pieredze optimāli organizēt loģistikas darba procesus;
•    prasme plānot ekonomiski pamatotu tehnikas noslodzi un darbu izpildi noteiktā termiņā;
•    prasme plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes; 
•    prasme izvērtēt situācijas un problēmas, meklēt jaunus risinājumus;
•    labas komunikācijas un saskarsmes spējas, emocionāls briedums;
•    lojalitāte un spēja strādāt komandā;
•    prasme nospraust mērķus, izvēlēties paņēmienus un sasniegt rezultātu.

Piedāvājam:
•    darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks- pusēm vienojoties;
•    darba samaksu no EUR 2’500 – 3’500 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), papildus piemaksas par darba izpildes rezultātiem;
•    sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
•    profesionālu kolēģu komandu, iespēju strādāt starptautiskā darba vidē un profesionālās izaugsmes iespējas.
 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

Prakses iespējas

Uzņēmumā R GRUPA studējošajiem tiek nodrošināts atbalsts karjeras uzsākšanai un tālākai izaugsmei, nodarbinātības veicināšanai un karjeras plānošanas jautājumu risināšanai.

Prasības:

 • vēlēšanās apgūt praktiskās iemaņas mežsaimniecības nozarē;
 • latviešu un angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;
 • augsta atbildības sajūta un pašdisciplīna, praksi uzsākot un to pabeidzot.

Prakses laikā nodrošinām:                            

 • apdrošināšanu nelaimes gadījumiem;                                 
 • sakārtotu darba vidi un labus prakses apstākļus;
 • nepieciešamības gadījumā darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus;
 • profesionālās izaugsmes iespējas un apmācību.

Pēc prakses rezultātiem ir iespēja saņemt:

 • finansiālu atlīdzību par prakses rezultātiem, inovatīviem risinājumiem;
 • darba piedāvājumu un kļūt par uzņēmuma jauno darbinieku.


CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz adresi: vakance@rgrupa.lv

REKVIZĪTI UN LOGOTIPS

SIA “R GRUPA”

Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes novads,

Latvija, LV-2167

Tālrunis: (+371) 67271303

Vienotais reģ. Nr.: 50003603631

PVN reģ. Nr: LV5000360363

Banka: A/S SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts EUR: LV37UNLA0050020445457

R GRUPA
Lejupielādēt logotipu (melns) PDF
Lejupielādēt logotipu (balts) PDF
Lejupielādēt logotipu (melns) PNG