PAR STIPRU MEŽU

Mežs ir Latvijas nacionālais dabas resurss. R GRUPA uzņēmuma misija ir nodrošināt profesionālu un inovatīvu meža apsaimniekošanas ciklu, tādējādi palielinot Latvijas mežu vērtību. Mēs esam krietns un gādīgs Latvijas mežu saimnieks. Mūsu uzņēmuma pamatvērtības ir: ZINĀŠANAS, ATBILDĪBA un KVALITĀTE.

1 300 000 MWh
Saražotā enerģija
500 000 m3
Saražotā koksne
170 000
Iestādīti jauni koki

Uzņēmuma R GRUPA darbības un produkcijas kvalitāti apliecina starptautiski atzīti un prestiži mežsaimniecības nozares sertifikāti:

 • Koksnes piegādes ķēdes FSC® (Forest Stewardship Council) sertifikāts (FSC-C015597) apliecina, ka produkta ražošanā izmantotā koksne ir iegūta no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem un process ir izsekojams visos ražošanas un tirdzniecības posmos – no meža apsaimniekotāja līdz gala patērētājam.
 • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sertifikāts, kas apliecina uzņēmuma atbilstību PEFC Mežsaimniecības darbuzņēmēju standarts PEFC LV MDS01. Standarta mērķis ir veicināt mežsaimniecības darbuzņēmēju sniegto pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un sociālo atbildību, tādējādi radot konkurētspējas priekšrocības sertificētiem darbuzņēmējiem.

 • SURE (Sustainable Resources Verification Scheme), apzīmē ilgtspējīgu resursu pārbaudes shēmu. Sertifikāta esamība ir apliecinājums klientiem un sabiedrībai, ka mūsu uzņēmums atbalsta no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanu (RED II prasības), ka ražojam un tirgojam ilgtspējīgu produktu.
 • SBP (Sustainable Biomass Program), sertifikāts apliecina, ka uzņēmums atbilst ilgtspējas prasībām meža apsaimniekošanā, oglekļa datu vākšanā un piegādes ķēdes kontrolē. SBP balstās uz standartiem un procesiem, kas izstrādāti FSC un PEFC sertifikācijas shēmās. Sistēmas ieviešana apliecina, ka uzņēmums atbilst Eiropas likumdošanai, normatīvajām un ilgtspējības prasībām attiecībā uz biomasu, kas nodrošina siltumu un enerģiju. Sertificētā sistēma garantēt precīzu oglekļa un enerģijas pārvades datus tās tiešajam lietotājam, tādējādi atbalstot Nacionālos centienus izsekot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanos.
 • ISO 9001 (Kvalitātes standarts) ISO 45001 (Darba aizsardzības un veselības pārvaldības standarts) ISO 14001 (Vides pārvaldības standarts) sertifikāti apliecina, ka uzņēmums uzlabo produktu un pakalpojumu kvalitāti nodrošinot klientu apmierinātību, uzturot drošību un veselību darbavietā, novēršot traumas un profesionālās slimības, kā arī ar savu darbību samazina ietekmi uz vidi un veicina ilgtspējīgu uzņēmējdarbību.

 

Uzņēmuma darbības un pakalpojumu kvalitāti nosaka vadības apstiprināta Kvalitātes vadības, darba drošības un vides politika.

Uzņēmuma R GRUPA iegūtie apbalvojumi:

 • Valsts darba inspekcijas konkursa “Zelta Ķivere 2021” atzinības raksts
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Meža nozares gada balva “Zelta čiekurs 2010” kategorijā “Par inovatīvu uzņēmējdarbību”
 • AS “Latvijas Valsts meži” balva “Kokmateriālu pārvadātājs 2018” kategorijā “Iespējas”
 • AS “Latvijas Valsts meži” 2017.gada apbalvojums par sadarbību mežizstrādē
 • AS “Latvijas Valsts meži” 2017.gada apbalvojums par efektivitāti mežizstrādē
DARBA / PRAKSES IESPĒJAS

Pievienojies R GRUPA komandai! Aktuālās vakances ir norādītas zemāk.

SPECIALIZĒTO AUTOMOBIĻU VADĪTĀJS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• veikt šķeldas pārvadājumus Rīgā, Rīgas reģionā, kā arī Vidzemes, Zemgales, Latgales un Kurzemes novados;
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, veikt datu ievadi uzskaites sistēmā;
• veikt automašīnas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• iepriekšējā darba pieredze līdzvērtīgā amatā 
• CE kategorijas autovadītāja apliecība;
• 95.kods un derīga digitālā tahogrāfa vadītāja karte;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu, citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
• pozitīva attieksme pret kolēģiem un klientiem;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
• darba samaksu, sākot no EUR 1’900- 3’000 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par nostrādātām darba stundām, piemaksas par darba izpildes apjomu un kvalitāti;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• piemaksas par darbu svētku dienās, nakts un virsstundu darbu;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

APALĶOKU PIEŅĒMĒJS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• veikt apaļkoku ienākošo un izejošo kravu uzskaiti, pieņemšanu, pārbaudīt pieņemtās vai izsniegtās koksnes produkcijas atbilstību pavaddokumentiem; 
• organizēt apaļkoku izkraušanas, iekraušanas un novietošanas darbus, veikt apaļkoku pareizu kvalitātes novērtēšanu un apjoma precīzu uzmērīšanu, pavaddokumentu savlaicīgu noformēšanu; 
• precīzi ievērot kvalitātes prasības, uzturēt kārtību un tīrību darba vietā, pastiprināti kontrolēt, lai apaļkoku krautnēs nebūtu citu, neatbilstošu materiālu piejaukumi (metāls, plastmasa u.c.);
• sekot apaļkoku kustībai, materiālo vērtību precīzai uzskaitei un saglabāšanai, veikt atlikumu kontroli un inventarizācijas saskaņā ar tiešā vadītāja izdotajiem rīkojumiem.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• ne mazāk kā 2 gadu darba pieredze līdzvērtīgā amatā darbā ar koksnes produkciju;
• zināšanas par koksni un koksnes produktiem (apaļkoku, zāģmateriāliem);
• zināšanas kokmateriālu prečzinībā, grāmatvedības dokumentu noformēšanā; 
• labas datora prasmes (MS Office); 
• labas latviešu valodas prasmes (sarunvaloda un rakstu valoda);
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mums ir svarīga Jūsu:
• augsta atbildības sajūta un precizitāte; 
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, ar darba vietu Birznieku masīvs 1, Jaunolainē;
• darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties, sākot no 01.05.2024.; 
• plānotais darba laiks no 8.00-20.00;
• laika darba samaksu EUR 9 (bruto, stundā) par nostrādātām darba stundām un papildus piemaksas par darba izpildes apjomu un kvalitāti, par darbu svētku dienās, virsstundu darbu, sociālās garantijas;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• darba pienākumu veikšanai nodrošinām ar jaunu  sezonālu darba apģērbu.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

MEŽA MAŠĪNU – HARVESTERA UN FORVARDERA – OPERATORS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• zāģēt kokus cirsmās un sagatavot sortimentu atbilstoši kvalitātes prasībām (harvestera operators) Vidzemes, Zemgales un Latgales novados;
• izvest kokmateriālus un zarus no cirsmām (forvardera operators);
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, veikt datu ievadi uzskaites sistēmā;
• uzturēt kārtībā darba aprīkojumu, veikt tehnikas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• vidējā profesionāla izglītība;
• iepriekšējā darba pieredze harvestera vai forvardera operatora amatā; 
• specializētas traktortehnikas vadītāja apliecība TR3;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu un citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, dažādu maiņu un darba grafiku iespējas darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
• darba samaksu par darba izpildes (izstrādes) apjomu un kvalitāti, amata atalgojuma robežās no EUR 1800 – 5000 bruto mēnesī, ņemot vērā darba rezultātus;
• transporta kompensāciju nokļūšanai līdz darba vietai / cirsmai;
• nodrošinātas naktsmītnes iespējas pārvietojamajos labiekārtotos mobilajos vagoniņos;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• darba pienākumu veikšanai – jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

KOKSNES DRUPINĀŠANAS IEKĀRTAS OPERATORS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• veikt koksnes drupināšanas darbus Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales reģionos;
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, veikt datu ievadi uzskaites sistēmā;
• veikt traktortehnikas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• pieredze darbā ar šķeldošanas tehniku ALBACH DIAMANT 2000, vai darba pieredze līdzvērtīgā amatā;
• TR2 traktortehnikas vadītāja, BE kategorijas autovadītāja apliecība;
• hidrauliskā manipulatora operatora sertifikāts, pieredze darbā ar hidraulisko manipulatoru;
• pamata zināšanas darbā ar dokumentiem un grāmatvedības dokumentu noformēšanā.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu, citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pilnveidoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
• pozitīva attieksme, veicot darbu, pret kolēģiem un klientiem;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana - pusēm vienojoties;
• darba samaksu, sākot no EUR 1’900- 3’500 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par nostrādātām darba stundām, piemaksas par darba izpildes (izstrādes) apjomu un kvalitāti;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• piemaksas par darbu svētku dienās, nakts un virsstundu darbu;
• transporta izdevumu apmaksu nokļūšanai līdz darba vietai;
• darba automašīnu darba aprīkojuma pievešanai, pārvietojamā vagoniņa pārvietošanai;
• nodrošinātas naktsmītnes iespējas pārvietojamajos labiekārtotos mobilajos vagoniņos;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• darba pienākumu veikšanai – jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu, sezonālu darba apģērbu un apaviem.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

PAŠKRĀVĒJA (KOKVEDĒJA) AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• vadīt kokvedēju ar uzmontētu iekārtu – hidromanipulatoru, iekraut un izkraut kravas; 
• veikt pārvadājumus Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionos;
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, aizpildīt kravas pavaddokumentus; 
• veikt automašīnas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• pieredze kokvedēja automobiļa vadītāja amatā;
• CE kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
• profesionālā vadītāja kvalifikācijas sertifikāts (95.kods) un derīga digitālā tahogrāfa vadītāja karte;
• hidrauliskā manipulatora operatora sertifikāts, pieredze darbā ar hidraulisko manipulatoru;
• pamata zināšanas dokumentu noformēšanā; 
• atbildīga attieksme pret uzticēto darbu.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu, citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pilnveidoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
• darba samaksu no EUR 2’100- 3’000 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par nostrādātām darba stundām, darba izpildes apjomu un kvalitāti, sociālās garantijas;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• piemaksas par darbu svētku dienās, nakts un virsstundu darbu;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

KOKSNES PRODUKCIJAS IEPIRKUMU VADĪTĀJU
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
•    plānot, vadīt un attīstīt uzņēmumam svarīgus un nozīmīgus pamatdarbības procesus koksnes resursu (apaļkoka un enerģētiskās koksnes) iegādē;
•    nodrošināt uzņēmuma Iepirkumu daļas budžeta sagatavošanu, pēc tā apstiprināšanas, nodrošināt budžeta savlaicīgu izpildi, resursu racionālu plānošanu, izmantošanu un izlietojuma kontroli;
•    iepirkt koksni un šķeldu budžetā noteiktā apjomā un termiņā atbilstoši noteiktajam cenu līmenim, kas nodrošina vajadzīgos produkcijas realizācijas apjomus un peļņas īpatsvaru;
•    veikt iepirkumus LVM, RM un citās organizētās koksnes resursu izsolēs, kā arī koksnes resursu iegādi ārpus Latvijas.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
•    augstākā mežsaimniecības izglītība, laba izpratne par mežsaimniecību, mežizstrādi un koksnes produkcijas tirdzniecību;   
•    ne mazāk kā 5 gadu veiksmīga darba pieredze līdzīgā amatā, kas saistīta ar koksnes resursu iegādi un/vai realizāciju, labi pārzinot lielākos tirgus dalībniekus;
•    labas MS Office datora prasmes;
•    labas latviešu lietošanas prasmes runā un rakstos, labas angļu valodas prasmes;
•    B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mums ir svarīga Jūsu:
•    prasme pārzināt darba organizāciju, plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes, 
•    prasme plānot darbu izpildi noteiktā termiņā;
•    prasme izvērtēt situācijas un problēmas, meklēt jaunus risinājumus;
•    labas komunikācijas un saskarsmes spējas, lojalitāte un spēja strādāt komandā;
•    prasme nospraust mērķus, izvēlēties paņēmienus un sasniegt rezultātu.

Piedāvājam:
•    darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
•    darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
•    darba samaksu no EUR 3’000 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), būtiskas papildus piemaksas par darba izpildes rezultātiem;
•    sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
•    darba automašīnu;
•    profesionālu kolēģu komandu, iespēju strādāt starptautiskā darba vidē un profesionālās izaugsmes iespējas.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

MEŽIZSTRĀDES MEISTARS/-E
Uzzināt vairāk

Amata mērķis:
• nodrošināt kvalitatīvu uzņēmumam piederošo cirsmu izstrādi un nodoto meža īpašumu apsaimniekošanu, vadīt un koordinēt uzņēmuma pamatdarbību meža apsaimniekošanas un mežizstrādes pakalpojumu jomā.

Pienākumi:
• novērtēt un sagatavot cirsmas plānotajiem darbiem;
• veikt meža īpašumu un cirsmu vērtēšanu (lauku darbi), gatavot cirsmu ekonomiskos aprēķinus;
• organizēt mežizstrādes darbus un pakalpojumu uzraudzību; 
• gatavot darba izpildes dokumentāciju un atskaites.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• augstākā vai vidējā mežsaimniecības izglītība, laba izpratne par mežsaimniecību un mežizstrādi;
• ne mazāk kā 2 gadu veiksmīga darba pieredze līdzvērtīgā amatā darbā;
• pamatzināšanas darbā ar dokumentiem, grāmatvedības dokumentu noformēšanā; 
• labas datora prasmes (MS Office); 
• latviešu valodas prasmes runā un rakstos, krievu valodas sarunvalodas prasmes; 
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mums ir svarīga Jūsu:
• augsta atbildības sajūta un precizitāte; 
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.

Piedāvājam:
• mobilu darba vietu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
• darba samaksu, sākot no EUR 2’000- 2’200 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);
• ceturkšņa piemaksas par darba izpildes rezultātiem;  
• darba automašīnu, transporta izmaksu kompensāciju;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• darba pienākumu veikšanai nodrošinām ar jaunu  sezonālu darba apģērbu; 
• sociālās garantijas veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• profesionālu kolēģu komandu.
 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

FINANSISTS/-E
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• finanšu plānošana un prognozēšana, budžeta veidošana un atsekošana, biznesa virzienu ieņēmumu un izmaksu analīze;
• ikmēneša finanšu atskaišu sagatavošana, finanšu atskaišu sistēmas uzturēšana un papildināšana pēc biznesa virzienu nepieciešamības;
• sadarbības partneru vērtējums, iekšējās kontroles sistēmas aktualizēšana un uzturēšana;
• pašizmaksas aprēķins un tā pamatojums;
• līgumu izpildes kontrole;
• naudas plūsmas kontrole, KPI aprēķini uzņēmumam/struktūrvienībām.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• augstākā izglītība grāmatvedības un finanšu vadības specialitātē;
• ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze līdzīga finanšu analītiķa vai biznesa kontroliera amatā uzņēmumā ar gada apgrozījumu no 20 miljoni eiro; 
• ACCA diploms tiks uzskatīts par priekšrocību;
• labas datora prasmes (MS Office), teicamas Microsoft Excel zināšanas;
• latviešu valodas zināšanas - C1 līmenī un angļu valodas zināšanas - B2 līmenī.

Mums ir svarīga Jūsu:
• pieredze darbā ar liela apjoma datu analīzi, grāmatvedības un juridisko dokumentu izpratne;
• prasme izvērtēt situācijas, iedziļināties detaļās un meklēt jaunus risinājumus;
• analītiska domāšana, patstāvība uzdevumu izpildē, precizitāte, augsta atbildības sajūta;
• lojalitāte un spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
• spēja uzklausīt kolēģu argumentus un argumentēti pamatot savu viedokli.

Piedāvājam:
• darba vietu Rīgā, ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
• darba samaksu no EUR 2’700 līdz EUR 3’100 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), papildus piemaksas par darba izpildes rezultātiem, sociālās garantijas;  
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• iespēju strādāt dinamiskā un starptautiskā darba vidē;
• profesionālu kolēģu komandu, profesionālās izaugsmes iespējas.
 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

TIRDZNIECĪBAS DIREKTORS/-E
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma pamatdarbību koksnes produkcijas iegādē, uzglabāšanā, realizācijā un piegādē;
• organizēt un realizēt apaļkoku un citu koksnes produkciju iekšējā un eksporta tirgos, attīstīt uzņēmumam svarīgus un nozīmīgus pamatdarbības procesus koksnes resursu (apaļkoka un enerģētiskās koksnes) iegādē, tirdzniecībā un piegādē;
• organizēt jūras transporta pārvadājumus (šķeldas un apaļkoka pārvadājumiem), izstrādāt ostu un koksnes produkcijas uzglabāšanas stratēģiju atbilstoši uzņēmuma noteiktajiem mērķiem, noslēgtajiem līgumiem, LR un starptautisko tiesību normatīvajiem aktiem;
• sagatavot uzņēmuma Realizācijas un iepirkumu daļas budžeta, pēc tā apstiprināšanas, nodrošināt budžeta savlaicīgu izpildi, resursu racionālu plānošanu, izmantošanu un izlietojuma kontroli;
• veikt darbinieku piesaistīšanu, plānot darbinieku darbu un kontrolēt pienākumu izpildi.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• augstākā izglītība biznesa vadības jomā, laba izpratne par mežizstrādi, koksnes produkcijas tālāku pārstrādi un realizāciju;   
• ne mazāk kā 5 gadu veiksmīga darba pieredze līdzīgā amatā nozares uzņēmumā ar gada apgrozījumu no 20 miljoni eiro, vēlams, kas saistīta ar koksnes resursu realizāciju; 
• labas analītiskās spējas un labas prasmes lietot datoru (MS Office);
• teicamas latviešu un angļu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mums ir svarīga Jūsu:
• prasme pārzināt darba organizāciju, prast organizēt savā pakļautībā esošo darbinieku darbu; 
• prasme plānot personāla noslodzi un darbu izpildi noteiktā termiņā, prasme plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes; 
• prasme izvērtēt situācijas un problēmas, meklēt jaunus risinājumus;
• labas komunikācijas un saskarsmes spējas, emocionāls briedums, lojalitāte un spēja strādāt komandā;
• prasme nospraust mērķus, izvēlēties paņēmienus un sasniegt rezultātu.

Piedāvājam:
• darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
• darba samaksu no EUR 5’600 – 6’500 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), papildus piemaksas par darba izpildes rezultātiem, sociālās garantijas;
• darba automašīnu;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika, ceļojumu apdrošināšanu;
• profesionālu kolēģu komandu, iespēju strādāt starptautiskā darba vidē un profesionālās izaugsmes iespējas.
 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• plānot, vadīt un organizēt Ražošanas daļas un tās struktūrvienību (Mežizstrāde, Enerģētiskās koksnes ražošana, Kravu pārvadājumi un Tehniskā nodaļa) darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, nodrošināt uzņēmuma Ražošanas daļas biznesa plāna regulāru un savlaicīgu izpildi, resursu racionālu izmantošanu; 
• organizēt, pārvaldīt un kontrolēt ražošanas daļas ražošanas procesus, tajā iesaistītos darbiniekus un sadarbības partnerus, lai nodrošinātu mežizstrādes darbus, koksnes produkcijas saražošanu un transporta pārvadājumu sniegšanu apstiprināta budžeta mērķu izpildei apgrozījumā, bruto un neto peļņā;
• izstrādāt Ražošanas daļas iekšējos normatīvos aktus (instrukcijas, nolikumus), pēc to apstiprināšanas valdē un/vai uzņēmuma dalībnieku sapulcē strādāt un organizēt darbus saskaņā ar tiem, nodrošināt Ražošanas daļas kopējo procesu un procedūru vadību, Ražošanas daļas kopējo un struktūrvienību atsevišķo plānu izstrādāšanu un izpildes kontroli;
• veikt darbinieku piesaistīšanu, plānot darbinieku darbu un kontrolēt to pienākumu izpildi;
• veikt darba plānošanas un uzskaites operācijas, pielietojot resursu vadības programmas uzstādījumus.


Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• augstākā izglītība mežsaimniecības vai tehnisko zinātņu jomā, laba izpratne par mežsaimniecību, mežizstrādi un koksnes produkcijas tālāku pārstrādi;   
• sekmīga iepriekšēja darba pieredze nozares vidēja vai liela uzņēmuma vispārējā vadībā vai pamatdarbības funkcijas (ražošana, transports, piegāde, tehnikas uzturēšana un serviss) vadībā;
• labas analītiskās spējas un labas datora prasmes (MS Office);
• latviešu un angļu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.


Mums ir svarīga Jūsu:
• prasme pārzināt darba organizāciju, prast organizēt savā pakļautībā esošo darbinieku darbu; 
• prasme plānot ekonomiski pamatotu tehnikas un personāla noslodzi un darbu izpildi noteiktā termiņā, prasme plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes; 
• prasme izvērtēt situācijas un problēmas, meklēt jaunus risinājumus;
• labas komunikācijas un saskarsmes spējas, emocionāls briedums, lojalitāte un spēja strādāt komandā;
• prasme nospraust mērķus, izvēlēties paņēmienus un sasniegt rezultātu.


Piedāvājam:
• darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
• darba samaksu no EUR 4’800 – 5’200 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), papildus piemaksas par darba izpildes rezultātiem, sociālās garantijas;
• darba automašīnu;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• profesionālu kolēģu komandu, iespēju strādāt starptautiskā darba vidē un profesionālās izaugsmes iespējas. 

 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

Prakses iespējas

Uzņēmumā R GRUPA studējošajiem tiek nodrošināts atbalsts karjeras uzsākšanai un tālākai izaugsmei, nodarbinātības veicināšanai un karjeras plānošanas jautājumu risināšanai.

Prasības:

 • vēlēšanās apgūt praktiskās iemaņas mežsaimniecības nozarē;
 • latviešu un angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;
 • augsta atbildības sajūta un pašdisciplīna, praksi uzsākot un to pabeidzot.

Prakses laikā nodrošinām:                            

 • apdrošināšanu nelaimes gadījumiem;                                 
 • sakārtotu darba vidi un labus prakses apstākļus;
 • nepieciešamības gadījumā darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus;
 • profesionālās izaugsmes iespējas un apmācību.

Pēc prakses rezultātiem ir iespēja saņemt:

 • finansiālu atlīdzību par prakses rezultātiem, inovatīviem risinājumiem;
 • darba piedāvājumu un kļūt par uzņēmuma jauno darbinieku.


CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz adresi: vakance@rgrupa.lv

REKVIZĪTI UN LOGOTIPS

SIA “R GRUPA”

Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes novads,

Latvija, LV-2167

Tālrunis: (+371) 67271303

Vienotais reģ. Nr.: 50003603631

PVN reģ. Nr: LV50003603631

Banka: A/S SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts EUR: LV37UNLA0050020445457

R GRUPA
Lejupielādēt logotipu (melns) PDF
Lejupielādēt logotipu (balts) PDF
Lejupielādēt logotipu (melns) PNG