PAR STIPRU MEŽU

Mežs ir Latvijas nacionālais dabas resurss. R GRUPA uzņēmuma misija ir nodrošināt profesionālu un inovatīvu meža apsaimniekošanas ciklu, tādējādi palielinot Latvijas mežu vērtību. Mēs esam krietns un gādīgs Latvijas mežu saimnieks. Mūsu uzņēmuma pamatvērtības ir: ZINĀŠANAS, ATBILDĪBA un KVALITĀTE.

1 300 000 MWh
Saražotā enerģija
500 000 m3
Saražotā koksne
170 000
Iestādīti jauni koki

Uzņēmuma R GRUPA darbības un produkcijas kvalitāti apliecina starptautiski atzīti un prestiži mežsaimniecības nozares sertifikāti:

 • Koksnes piegādes ķēdes FSC® (Forest Stewardship Council) sertifikāts apliecina, ka produkta ražošanā izmantotā koksne ir iegūta no atbildīgi apsaimniekotiem mežiem un process ir izsekojams visos ražošanas un tirdzniecības posmos – no meža apsaimniekotāja līdz gala patērētājam.
 • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sertifikāts, kas apliecina uzņēmuma atbilstību PEFC Meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartam PEFC LV MDS01. Standarta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, paaugstināt mežsaimniecības darbuzņēmēju sniegto pakalpojumu kvalitāti, efektivitāti un sociālo atbildību, tādējādi radot konkurētspējas priekšrocības sertificētiem darbuzņēmējiem.

 • SURE (Sustainable Resources Verification Scheme), apzīmē ilgtspējīgu resursu pārbaudes shēmu. Sertifikāta esamība ir apliecinājums klientiem un sabiedrībai, ka mūsu uzņēmums atbalsta no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanu (RED II prasības), ka ražojam un tirgojam ilgtspējīgu produktu.
 • SBP (Sustainable Biomass Program), sertifikāts apliecina, ka uzņēmums atbilst ilgtspējas prasībām meža apsaimniekošanā, oglekļa datu vākšanā un piegādes ķēdes kontrolē. SBP balstās uz standartiem un procesiem, kas izstrādāti FSC un PEFC sertifikācijas shēmās. Sistēmas ieviešana apliecina, ka uzņēmums atbilst Eiropas likumdošanai, normatīvajām un ilgtspējības prasībām attiecībā uz biomasu, kas nodrošina siltumu un enerģiju. Sertificētā sistēma garantēt precīzu oglekļa un enerģijas pārvades datus tās tiešajam lietotājam, tādējādi atbalstot Nacionālos centienus izsekot siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanos.
 • ISO 9001 (Kvalitātes standarts) ISO 45001 (Darba aizsardzības un veselības pārvaldības standarts) ISO 14001 (Vides pārvaldības standarts) sertifikāti apliecina, ka uzņēmums uzlabo produktu un pakalpojumu kvalitāti nodrošinot klientu apmierinātību, uzturot drošību un veselību darbavietā, novēršot traumas un profesionālās slimības, kā arī ar savu darbību samazina ietekmi uz vidi un veicina ilgtspējīgu uzņēmējdarbību.

 

Uzņēmuma darbības un pakalpojumu kvalitāti nosaka vadības apstiprināta Kvalitātes vadības, darba drošības un vides politika.

Uzņēmuma R GRUPA iegūtie apbalvojumi:

 • Valsts darba inspekcijas konkursa “Zelta Ķivere 2021” atzinības raksts
 • Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Meža nozares gada balva “Zelta čiekurs 2010” kategorijā “Par inovatīvu uzņēmējdarbību”
 • AS “Latvijas Valsts meži” balva “Kokmateriālu pārvadātājs 2018” kategorijā “Iespējas”
 • AS “Latvijas Valsts meži” 2017.gada apbalvojums par sadarbību mežizstrādē
 • AS “Latvijas Valsts meži” 2017.gada apbalvojums par efektivitāti mežizstrādē
DARBA / PRAKSES IESPĒJAS

Pievienojies R GRUPA komandai! Aktuālās vakances ir norādītas zemāk.

SPECIALIZĒTO AUTOMOBIĻU VADĪTĀJS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• veikt šķeldas pārvadājumus Rīgā, Rīgas reģionā, kā arī Vidzemes, Zemgales, Latgales un Kurzemes novados;
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, veikt datu ievadi uzskaites sistēmā;
• veikt automašīnas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• iepriekšējā darba pieredze līdzvērtīgā amatā 
• CE kategorijas autovadītāja apliecība;
• 95.kods un derīga digitālā tahogrāfa vadītāja karte;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu, citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
• pozitīva attieksme pret kolēģiem un klientiem;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
• darba samaksu, sākot no EUR 1’900- 3’000 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par nostrādātām darba stundām, piemaksas par darba izpildes apjomu un kvalitāti;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• piemaksas par darbu svētku dienās, nakts un virsstundu darbu;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

MEŽA MAŠĪNU – HARVESTERA UN FORVARDERA – OPERATORS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• zāģēt kokus cirsmās un sagatavot sortimentu atbilstoši kvalitātes prasībām (harvestera operators) Vidzemes, Zemgales un Latgales novados;
• izvest kokmateriālus un zarus no cirsmām (forvardera operators);
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, veikt datu ievadi uzskaites sistēmā;
• uzturēt kārtībā darba aprīkojumu, veikt tehnikas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• vidējā profesionāla izglītība;
• iepriekšējā darba pieredze harvestera vai forvardera operatora amatā; 
• specializētas traktortehnikas vadītāja apliecība TR3;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu un citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pašizglītoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, dažādu maiņu un darba grafiku iespējas darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
• darba samaksu par darba izpildes (izstrādes) apjomu un kvalitāti, amata atalgojuma robežās no EUR 1800 – 5000 bruto mēnesī, ņemot vērā darba rezultātus;
• transporta kompensāciju nokļūšanai līdz darba vietai / cirsmai;
• nodrošinātas naktsmītnes iespējas pārvietojamajos labiekārtotos mobilajos vagoniņos;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• darba pienākumu veikšanai – jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

KOKSNES DRUPINĀŠANAS IEKĀRTAS OPERATORS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• veikt koksnes drupināšanas darbus Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales reģionos;
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, veikt datu ievadi uzskaites sistēmā;
• veikt traktortehnikas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• pieredze darbā ar šķeldošanas tehniku ALBACH DIAMANT 2000, vai darba pieredze līdzvērtīgā amatā;
• TR2 traktortehnikas vadītāja, BE kategorijas autovadītāja apliecība;
• hidrauliskā manipulatora operatora sertifikāts, pieredze darbā ar hidraulisko manipulatoru;
• pamata zināšanas darbā ar dokumentiem un grāmatvedības dokumentu noformēšanā.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu, citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pilnveidoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
• pozitīva attieksme, veicot darbu, pret kolēģiem un klientiem;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana - pusēm vienojoties;
• darba samaksu, sākot no EUR 1’900- 3’500 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par nostrādātām darba stundām, piemaksas par darba izpildes (izstrādes) apjomu un kvalitāti;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• piemaksas par darbu svētku dienās, nakts un virsstundu darbu;
• transporta izdevumu apmaksu nokļūšanai līdz darba vietai;
• darba automašīnu darba aprīkojuma pievešanai, pārvietojamā vagoniņa pārvietošanai;
• nodrošinātas naktsmītnes iespējas pārvietojamajos labiekārtotos mobilajos vagoniņos;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• darba pienākumu veikšanai – jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu, sezonālu darba apģērbu un apaviem.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

PAŠKRĀVĒJA (KOKVEDĒJA) AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• vadīt kokvedēju ar uzmontētu iekārtu – hidromanipulatoru, iekraut un izkraut kravas; 
• veikt pārvadājumus Rīgas, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales reģionos;
• apkopot un sniegt darba izpildes informāciju, aizpildīt kravas pavaddokumentus; 
• veikt automašīnas ikdienas apkopi un remontdarbus savas kompetences ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• pieredze kokvedēja automobiļa vadītāja amatā;
• CE kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
• profesionālā vadītāja kvalifikācijas sertifikāts (95.kods) un derīga digitālā tahogrāfa vadītāja karte;
• hidrauliskā manipulatora operatora sertifikāts, pieredze darbā ar hidraulisko manipulatoru;
• pamata zināšanas dokumentu noformēšanā; 
• atbildīga attieksme pret uzticēto darbu.

Mums ir svarīga Jūsu:
• darba izpildes disciplīna, atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba izpildījumu, citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• vēlme pilnveidoties, apgūt jaunas zināšanas, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšana- pusēm vienojoties;
• darba samaksu no EUR 2’100- 3’000 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) par nostrādātām darba stundām, darba izpildes apjomu un kvalitāti, sociālās garantijas;
• dienas naudu EUR 8 par katru komandējuma dienu, ja darbinieks nevar atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā;
• piemaksas par darbu svētku dienās, nakts un virsstundu darbu;
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
• jaunu un mūsdienīgu aprīkojumu, nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu un apaviem;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

KOKSNES PRODUKCIJAS IEPIRKUMU VADĪTĀJU
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
•    plānot, vadīt un attīstīt uzņēmumam svarīgus un nozīmīgus pamatdarbības procesus koksnes resursu (apaļkoka un enerģētiskās koksnes) iegādē;
•    nodrošināt uzņēmuma Iepirkumu daļas budžeta sagatavošanu, pēc tā apstiprināšanas, nodrošināt budžeta savlaicīgu izpildi, resursu racionālu plānošanu, izmantošanu un izlietojuma kontroli;
•    iepirkt koksni un šķeldu budžetā noteiktā apjomā un termiņā atbilstoši noteiktajam cenu līmenim, kas nodrošina vajadzīgos produkcijas realizācijas apjomus un peļņas īpatsvaru;
•    veikt iepirkumus LVM, RM un citās organizētās koksnes resursu izsolēs, kā arī koksnes resursu iegādi ārpus Latvijas.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
•    augstākā mežsaimniecības izglītība, laba izpratne par mežsaimniecību, mežizstrādi un koksnes produkcijas tirdzniecību;   
•    ne mazāk kā 5 gadu veiksmīga darba pieredze līdzīgā amatā, kas saistīta ar koksnes resursu iegādi un/vai realizāciju, labi pārzinot lielākos tirgus dalībniekus;
•    labas MS Office datora prasmes;
•    labas latviešu lietošanas prasmes runā un rakstos, labas angļu valodas prasmes;
•    B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mums ir svarīga Jūsu:
•    prasme pārzināt darba organizāciju, plānot izpildāmos darbus un noteikt to prioritātes, 
•    prasme plānot darbu izpildi noteiktā termiņā;
•    prasme izvērtēt situācijas un problēmas, meklēt jaunus risinājumus;
•    labas komunikācijas un saskarsmes spējas, lojalitāte un spēja strādāt komandā;
•    prasme nospraust mērķus, izvēlēties paņēmienus un sasniegt rezultātu.

Piedāvājam:
•    darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā;
•    darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
•    darba samaksu no EUR 3’000 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), būtiskas papildus piemaksas par darba izpildes rezultātiem;
•    sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
•    darba automašīnu;
•    profesionālu kolēģu komandu, iespēju strādāt starptautiskā darba vidē un profesionālās izaugsmes iespējas.

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

GRĀMATVEDIS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• uzskaites un grāmatvedības operāciju veikšana, atbilstoši grāmatvedības uzskaites principiem, normatīvajiem aktiem un uzņēmuma grāmatvedības politikai, pielietojot resursu vadības programmas Horizon uzstādījumus un koksnes uzskaites sistēmu Palma Timber;
• ilgtermiņu ieguldījumu un mazvērtīgā inventāra uzskaite, inventarizācijas aktu sagatavošana un to uzraudzība;
• apdrošināšanas polišu grāmatošana un termiņu uzskaite;
• grāmatvedības atskaišu un projektu finanšu informācijas sagatavošana, kā arī citi darbi pēc tiešā vadītāja rīkojumiem.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• augstākā vai specializētā izglītība grāmatvedības un finanšu vadības specialitātē; 
• ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze grāmatveža amatā;
• labas datora prasmes (MS Office), pieredze darbā ar Microsoft Excel, labas resursu vadības programmas Horizon  lietošanas prasmes; 
• latviešu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos.

Mums ir svarīga Jūsu:
• prasme un pieredze orientēties Latvijas grāmatvedības normatīvajos aktos un nodokļu sistēmā, prasme un spēja piemērot grāmatvedības uzskaites teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas;
• precizitāte darbā ar dokumentiem ar spēju izpildīt darbu noteiktajos termiņos;
• spēja uzklausīt kolēģu argumentus un argumentēti pamatot savu viedokli;
• spēja ievērot informācijas konfidencialitāti.

Piedāvājam:
• darba vietu Rīgā ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
• darba samaksu no EUR 1’600 līdz EUR 1’800 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• iespēju strādāt dinamiskā un starptautiskā darba vidē;
• profesionālu kolēģu komandu, profesionālās izaugsmes iespējas.
 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

 

ELEKTRIĶIS
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• plānot un veic transportlīdzekļu diagnostiku, apstrādāt iegūtos rezultātus; noteikt kontroles mērījumu un diagnostikas procedūru secību un, atbilstoši rezultātiem, noteikt remonta vai tehniskās apkopes darbus, novērst kravas automobiļu un citu transportlīdzekļu bojājumus; 
• veikt transportlīdzekļu, transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas virsbūvju, kabīņu, furgonu, vagonu elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu un iekārtu, elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu, nodrošināt transportlīdzekļa vadības sistēmas darbību;
• patstāvīgi veikt elektroietaišu ierīkošanu, ekspluatācijas un remonta darbus transporta jomā, aprīkot automobiļus ar papildu elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības;
• diagnosticēt detaļu nomaiņas nepieciešamību un ieteikt nepieciešamo detaļu pasūtījumu;
• veikt darbus un palīgdarbus, kuri saistīti ar darba vietas izveidošanu, iekārtošanu un uzturēšanu, 
• darba iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanu.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• automehāniķa vai smago spēkratu mehāniķa profesionālā kvalifikācija;   
• pozitīva iepriekšējā darba pieredze līdzīgā amatā ne mazāk kā 5 gadi;
• prasme strādāt ar  tehnisko dokumentāciju, dokumentu noformēšanas prasmes;
• latviešu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos, vēlamas angļu vai vācu valodas prasmes darbā ar tehnisko dokumentāciju;
• B kategorijas autovadītāja apliecība, vēlamas C autovadītāja  un TR1 apliecības.

Mums ir svarīga Jūsu:
• automobiļu un citu transportlīdzekļu tehnikas tehnoloģiskās zināšanas, prasme lasīt elektroshēmas;
• spēja un prasmes veikt transportlīdzekļu elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu;
• precizitāte un atbildība par uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• lojāla, godprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanā;
• spēja strādāt maiņu darbu.

Piedāvājam:
• darbu stabilā, uz attīstību vērstā vadošā mežizstrādes uzņēmumā Latvijā, darba līgumu ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
• darba vietu darba devēja struktūrvienībā, kas atrodas Birznieku masīvs 1, Jaunolainē;
• darba samaksu no EUR 2’100 – 2’500 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• nodrošinām ar jaunu sezonālu darba apģērbu;
• profesionālu kolēģu komandu.
 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

FINANSISTS/-E
Uzzināt vairāk

Pienākumi:
• finanšu plānošana un prognozēšana, budžeta veidošana un atsekošana, biznesa virzienu ieņēmumu un izmaksu analīze;
• ikmēneša finanšu atskaišu sagatavošana, finanšu atskaišu sistēmas uzturēšana un papildināšana pēc biznesa virzienu nepieciešamības;
• sadarbības partneru vērtējums, iekšējās kontroles sistēmas aktualizēšana un uzturēšana;
• pašizmaksas aprēķins un tā pamatojums;
• līgumu izpildes kontrole;
• naudas plūsmas kontrole, KPI aprēķini uzņēmumam/struktūrvienībām.

Mēs sagaidām, ka Jums ir:
• augstākā izglītība grāmatvedības un finanšu vadības specialitātē;
• ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze līdzīga finanšu analītiķa vai biznesa kontroliera amatā uzņēmumā ar gada apgrozījumu no 20 miljoni eiro; 
• ACCA diploms tiks uzskatīts par priekšrocību;
• labas datora prasmes (MS Office), teicamas Microsoft Excel zināšanas;
• latviešu valodas zināšanas - C1 līmenī un angļu valodas zināšanas - B2 līmenī.

Mums ir svarīga Jūsu:
• pieredze darbā ar liela apjoma datu analīzi, grāmatvedības un juridisko dokumentu izpratne;
• prasme izvērtēt situācijas, iedziļināties detaļās un meklēt jaunus risinājumus;
• analītiska domāšana, patstāvība uzdevumu izpildē, precizitāte, augsta atbildības sajūta;
• lojalitāte un spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
• spēja uzklausīt kolēģu argumentus un argumentēti pamatot savu viedokli.

Piedāvājam:
• darba vietu Rīgā, ar pilnas slodzes darba laiku, darba uzsākšanas laiks – pusēm vienojoties;
• darba samaksu no EUR 2’500 līdz EUR 2’900 mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), papildus piemaksas par darba izpildes rezultātiem, sociālās garantijas;  
• nelaimes gadījumu apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• iespēju strādāt dinamiskā un starptautiskā darba vidē;
• profesionālu kolēģu komandu, profesionālās izaugsmes iespējas.
 

SKATĪT PAPILDU INFORMĀCIJU

Prakses iespējas

Uzņēmumā R GRUPA studējošajiem tiek nodrošināts atbalsts karjeras uzsākšanai un tālākai izaugsmei, nodarbinātības veicināšanai un karjeras plānošanas jautājumu risināšanai.

Prasības:

 • vēlēšanās apgūt praktiskās iemaņas mežsaimniecības nozarē;
 • latviešu un angļu valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;
 • augsta atbildības sajūta un pašdisciplīna, praksi uzsākot un to pabeidzot.

Prakses laikā nodrošinām:                            

 • apdrošināšanu nelaimes gadījumiem;                                 
 • sakārtotu darba vidi un labus prakses apstākļus;
 • nepieciešamības gadījumā darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus;
 • profesionālās izaugsmes iespējas un apmācību.

Pēc prakses rezultātiem ir iespēja saņemt:

 • finansiālu atlīdzību par prakses rezultātiem, inovatīviem risinājumiem;
 • darba piedāvājumu un kļūt par uzņēmuma jauno darbinieku.


CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz adresi: vakance@rgrupa.lv

REKVIZĪTI UN LOGOTIPS

SIA “R GRUPA”

Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes novads,

Latvija, LV-2167

Tālrunis: (+371) 67271303

Vienotais reģ. Nr.: 50003603631

PVN reģ. Nr: LV50003603631

Banka: A/S SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts EUR: LV37UNLA0050020445457

R GRUPA
Lejupielādēt logotipu (melns) PDF
Lejupielādēt logotipu (balts) PDF
Lejupielādēt logotipu (melns) PNG